Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Agnieszka Skowrońska-Pućka ORCID Logo

dr Agnieszka Skowrońska-Pućka - jej zainteresowania naukowo-badawcze lokują się w ramach następujących subdyscyplin: pedagogika społeczna, pedagogika rodziny, poradnictwo. Autorka następujących pozycji książkowych: (Przed)wczesne macierzyństwo – perspektywa biograficzna. Diagnoza, pomoc i wsparcie (2016) oraz redaktorka naukowa monografii: Rodzina. Młodzież. Dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej (wspólnie z M. Piorunek, J. Kozielską, 2013); W kręgu działań poradniczych i pomocowych (wspólnie z J. Kozielską, 2016); Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego, poradnictwa. Przyczynki empiryczne – Praktyka społeczna. Tom 2 (wspólnie z J. Kozielską, 2018). Autorka artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych.
(Dane: 2021)

 

dr Agnieszka Skowrońska-Pućka - her research interests focus on the subdisciplines of social pedagogy, family pedagogy and counselling studies. She is the author of the following books: (Przed)wczesne macierzyństwo – perspektywa biograficzna. Diagnoza, pomoc i wsparcie (Premature Maternity – a Biographical Perspective. Diagnosis, Help and Support) (2016), and also edited the following co-authored papers: Rodzina. Młodzież. Dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej (Family. Youth. Child. Sketches in the Theory and Practice of Psycho-pedagogical and Social Support) (co-authors: M. Piorunek, J. Kozielska, 2013); W kręgu działań poradniczych i pomocowych (In the Field of Counselling and Support Activities) (co-author: J. Kozielska, 2016), Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego, poradnictwa. Przyczynki empiryczne – Praktyka społeczna. (Social and Individual Contexts of Aid, Social Support and Guidance. Concepts – Discourses – Inspirations.) Volume 2 (co-author: J. Kozielska, 2018). She has also published articles and chapters in joint-authorship research papers.
(Data: 2021)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się