Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Andrzej Denka ORCID Logo

dr. hab. Andrzej Andrzej, prof. UAM – profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował na UAM, doktoryzował się w 2001 roku na podstawie rozprawy Lesestrategien und Lesesteuerungsstrategien beim Einsatz literarischer Texte im Fremdsprachenunterricht (Frankfurt am Main, 2005). Habilitację uzyskał na podstawie rozprawy Skandal oder Engagement? Eine systemtheoretische Untersuchung zu Peter Handke und Botho Strauß nach 1989 (Poznań, 2013). Zainteresowania badawcze: dydaktyka literatury w kontekście nauczania języka obcego; szeroko pojęta dydaktyka tekstu i mediów; kontrowersje i skandale literackie po 1989 roku; twórczość Petera Handkego, Botho Straußa, Siegfried Lenza; literaturoznawcze aspekty teorii systemów Niklasa Luhmanna; zależności pomiędzy literaturą a filmem oraz mediami. 
(Dane: 2020)

dr. hab. Andrzej Andrzej, prof. UAM – university professor at Adam Mickiewicz University in Poznań, professor at the Institute of German Philology. He studied at Adam Mickiewicz University, and received his PhD in 2001 based on the dissertation Lesestrategien und Lesesteuerungsstrategien beim Einsatz literarischer Texte im Fremdsprachenunterricht (Frankfurt am Main, 2005). He received his habilitation degree on the basis of the dissertation Scandal or Engagement? Eine systemtheoretische Untersuchung zu Peter Handke und Botho Strauß nach 1989 (Poznań, 2013). Research interests: teaching literature in the context of foreign language teaching; text and media teaching in its broadly understanding; literary controversies and scandals after 1989; the works of Peter Handke, Botho Strauß, Siegfried Lenz; literary aspects of Niklas Luhmann's system theory; the relationship between literature, film and the media.
(Data: 2020)

Więcej informacji / More information: Baza Wiedzy UAM / Research Portal UAM

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się