Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Maciej Junkiert ORCID Logo

Prof. UAM dr hab. Maciej Junkiert - polonista i historyk idei. Profesor uczelni w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2011 roku obronił pracę doktorską w ramach Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademia »Artes Liberales« (UW, UAM). Autor książek Grecja i jej historia w twórczości Cypriana Norwida (2012, wyd. angielskie 2020) oraz Nowi Grecy. Historyzm polskich romantyków wobec narodzin Altertumswissenschaft (2017, wyd. angielskie 2024). Stypendysta Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium dla Młodych Naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Konkursu im. Konrada i Marty Górskich. Publikował m. in. w „Pamiętniku Literackim”, „Welt der Slawen”, „Comparative Critical Studies”, „Ktèma”, „Oeuvres et Critiques”, „Ruchu Literackim”, „Poznańskich Studiach Slawistycznych”. Uczelniany koordynator studiów międzykulturowych „Polacy i Niemcy w Europie / Polen und Deutsche in Europa” prowadzonych w formule multiply degree. Główne zainteresowania naukowe: filologia klasyczna i badania historycznoliterackie w ujęciu porównawczym, literacka recepcja Wielkiej Rewolucji Francuskiej, literatura polska jako Weltliteratur.
(Dane: 2024)


Prof. UAM dr hab. Maciej Junkiert – Polish philologist and historian of ideas. University professor at the Institute of Polish Philology, Adam Mickiewicz University in Poznań. In 2011, he defended his doctoral thesis as part of the Inter-University Programme of Interdisciplinary Doctoral Studies, Academy "Artes Liberales" (UW, AMU). Author of the books Grecja i jej historia w twórczości Cypriana Norwida [Greece and its History in the Works of Cyprian Norwid] (2012, English edition 2020) and Nowi Grecy. Historyzm polskich romantyków wobec narodzin Altertumswissenschaft [New Greeks. The historicism of Polish Romantics towards the birth of Altertumswissenschaft] (2017, English ed. 2024). Scholarship holder of the Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, the START Programme of the Foundation for Polish Science and the Scholarship for Young Scientists of the Ministry of Science and Higher Education. Winner of the Prime Minister's Award and the Konrad and Marta Górski Competition. He has published in journals such as “Pamiętnik Literacki”, “Welt der Slawen”, “Comparative Critical Studies”, “Ktèma”, “Oeuvres et Critiques”, “Ruch Literacki”, and “Poznań Slavonic Studies”. University coordinator of intercultural studies "Polacy i Niemcy w Europie / Polen und Deutsche in Europa Poles and Germans in Europe", conducted in a multiple degree formula. Main academic interests: Classical philology and comparative historical and literary studies, literary reception of the French Revolution, Polish literature as Weltliteratur.
(Data: 2024)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się