Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Andrzej Twardowski ORCID Logo

prof. zw. dr hab. Andrzej Twardowski - profesor nauk społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1989 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii, a w roku 2002 roku stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki specjalnej. Kieruje Zakładem Psychopatologii Dziecka na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Jego zainteresowania naukowe dotyczą: funkcjonowania rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, rozwoju kompetencji komunikacyjnych u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji i rehabilitacji dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami. W swoich badaniach podejmuje również problematykę edukacji inkluzyjnej dzieci z niepełnosprawnościami oraz efektywności rówieśniczego tutoringu. Jest autorem dwóch monografii naukowych oraz redaktorem ośmiu innych. Opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach i rozdziałów w książkach oraz wygłosił 115 referatów na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach.
(Dane: 2022)

prof. zw. dr hab. Andrzej Twardowski - is a full professor at Adam Mickiewicz University (AMU) in Poznań, Poland. He received his doctoral degree in psychology (1989) and holds a postdoctoral degree in special education (2002). Prof. Twardowski heads the Department of Child Psychopathology in the Faculty of Educational Studies at AMU. His research interests include: how families with children with disabilities function, social integration of people with disabilities, development of communicative competencies for children with intellectual disability, the education and rehabilitation of children with rare genetic syndromes, and early support for the development of children with disabilities. In his research, he also deals with the issues of inclusive education for children with disabilities and the effectiveness of peer tutoring. Prof. Twardowski has published over 100 articles and book chapters, and 2 scientific monographs, as well as editing 8 books, and has also presented at 115 international and national conferences.
(Data: 2022)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się