Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Adam Choiński ORCID Logo

prof. zw. dr hab. Janusz Adam Choiński – działalność naukową związał z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swoim dorobku ma około 400 publikacji obejmujących zagadnienia z szerokiej problematyki badawczej, m.in. oceanografii fizycznej, potamologii, krenologii, hydrogeologii, hydrologii strefy polarnej, kartowania hydrograficznego i hydrogeologicznego, czy też limnologii fizycznej. Wśród wielu publikacji można wymienić: Jeziora kuli ziemskiej (2000), Katalog jezior Polski (2006), Limnologię fizyczną Polski (2007), czy też współautorstwo lub współredagowanie takich prac, jak: Fotolimnologia (2015), Morskie Oko – przyroda i człowiek (2016). Wiele prac powstało jako efekt pomiarów terenowych zarówno jezior górskich, zlokalizowanych na nizinach, jak i w strefie brzegowej morza. Badania w odniesieniu do jezior prowadzone były w szerokim zakresie – dotyczyły parametrów fizyczno-chemicznych wody i lodu, sondowań – w tym szeregu jezior po raz pierwszy, osadów dennych, czy też zjawisk lodowych. Na poszerzenie doświadczenia i zakresu wiedzy miały wpływ liczne wyjazdy: nad jezioro Bajkał, Wielkie Jeziora, Morze Kaspijskie, Morze Martwe, jeziora strefy polarnej – w Islandii, na Spitsbergenie.
(Dane: 2022)

prof. zw. dr hab. Janusz Adam Choiński - his scientific activity is associated with the Faculty of Geographical and Geological Sciences at Adam Mickiewicz University in Poznań. His output includes approximately 400 publications on a wide range of research issues, including physical oceanography, potamology, crenology, hydrogeology, polar zone hydrology, hydrographic and hydrogeological mapping and physical limnology. Among his many publications are: Jeziora kuli ziemskiej [Lakes of the Globe] (2000), Katalog jezior Polski [Catalogue of Poland’s Lakes] (2006), Limnologia fizyczna Polski [Physical Limnology of Poland] (2007), or co-authoring or co-editing works such as: Fotolimnologia [Photolimnology] (2015), Morskie Oko – przyroda i człowiek [Morskie Oko – nature and man] (2016). He produced numerous papers as a result of field measurements of lakes in the mountains, lowlands and maritime coastal zone. His research on lakes concerned a wide range of areas and concerned the physical and chemical parameters of water and ice, soundings - including a number of lakes for the first time - bottom sediments, or ice phenomena. His knowledge and its scope were broadened on many trips: to Lake Baikal, the Great Lakes, the Caspian Sea, the Dead Sea, and lakes of the polar zone - in Iceland, Spitsbergen.
(Data: 2022)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 9

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 9

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się