Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Sławomira Wronkowska ORCID Logo

prof. Sławomira Wronkowska — emerytowany profesor nauk prawnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletnia współpracownica prof. Zygmunta Ziembińskiego, kierująca po nich Katedrą Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM (1995–2013). W badaniach naukowych skoncentrowana na problematyce praw podmiotowych, konstrukcji systemu prawa i źródeł prawa oraz polityce tworzenia prawa, w tym redagowania tekstów prawnych. Autorka i współautorka licznych opracowań, w tym monografii Analiza pojęcia prawa podmiotowego, Problemy racjonalnego tworzenia prawa, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe oraz podręczników Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa i Zarys teorii prawa. Przewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2008–2011), sędzia Trybunału Konstytucyjnego (2010–2019).
(Dane: 2022)

prof. Sławomira Wronkowska — retired professor of legal sciences at Adam Mickiewicz University in Poznań. A long-time associate of Prof. Zygmunt Ziembiński, after whom she chaired the Chair of the Theory and Philosophy of Law in the Faculty of Law and Administration at Adam Mickiewicz University (1995–2013). Her scientific research focused on the issues of subjective rights, the construction of the system of law and the sources of law, as well as the policy of law creation, including the drafting of legal texts. Author and co-author of numerous studies, including the monographs Analiza pojęcia prawa podmiotowego [Analysis of the Concept of Subjective Law], Problemy racjonalnego tworzenia prawa [Problems of the Rational Creation of Law], and Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe [Principles of Law. Basic Issues], and textbooks Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa [Basic Concepts of Law and Jurisprudence] and Zarys teorii prawa [An Outline of Law Theory]. Chair of the Committee of Legal Studies of the Polish Academy of Sciences (2008-2011), and Constitutional Tribunal judge (2010–2019).
(Data: 2022)

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się