Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Grzegorz Raubo ORCID Logo

prof. dr hab. Grzegorz Raubo – prof. dr hab., pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek zespołu redakcyjnego półrocznika „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”. Jego zainteresowania dotyczą historii idei w epoce baroku, głównie związków literatury z astronomią oraz z filozofią. Jest autorem książek: Barokowy świat człowieka. Refleksja antropologiczna w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego (1997), Światło przyrodzone. Rozum w literaturze polskiego baroku (2006), „Ludzie się na górne zapatrują obroty”. Astronomiczne konteksty literatury polskiego baroku (2011), Kalendarze, kurioza i rzeczy ostateczne. Z zagadnień literatury popularnej w dawnej Polsce(2011).
(Dane: 2022)

prof. dr hab. Grzegorz Raubo  - PhD (dr hab.), professor in the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań, member of the editorial board of the biannual "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka" ["Poznań Polish Studies. Literary Series"]. His research interests concern the history of ideas in the Baroque era, the relationships between literature and the history of science (especially astronomy), and philosophical aspects of literature. He is the author of the books: Barokowy świat człowieka. Refleksja antropologiczna w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego [Baroque World of Man. Anthropological Reflections in the Works of Stanisław Herakliusz Lubomirski] (1997), Światło przyrodzone. Rozum w literaturze polskiego baroku [The Innate Light. Reason in Polish Baroque Literature] (2006), „Ludzie się na górne zapatrują obroty”. Astronomiczne konteksty literatury polskiego baroku ["People Look Up at Celestial Revolutions". Astronomical Contexts in the Literature of Polish Baroque] (2011), Kalendarze, kurioza i rzeczy ostateczne. Z zagadnień literatury popularnej w dawnej Polsce [Calendars, Oddities and Final Matters. From Popular Literature in Old Poland] (2011). (Data: 2022)

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się