Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Joanna Nawój-Połoczańska ORCID Logo

dr Joanna Nawój-Połoczańska - W swojej pracy badawczej koncentruje się na projektach przyszłości młodzieży. Poszukuje wyznaczników niezależnych, autonomicznych decyzji edukacyjno- zawodowych. Interesuje się współczesnymi formami tworzenia wiedzy zawodoznawczej. Łączy pracę naukową z praktyką doradczyni zawodu. Najważniejsze publikacje: Doradztwo zawodowe u progu zmian (2020), Młodzież i jej potrzeby a system edukacji – badania retrospektywne. Zadania dla doradztwa społecznego i edukacyjno-zawodowego w szkole (2020); Zawody w perspektywie studentek i studentów. Uwarunkowania prawne i kulturowo- społeczne pracy a „płeć zawodów” (2020), Poradnictwo zawodowe / poradnictwo kariery – postulowana zmiana paradygmatu poradnictwa (wspólnie z Magdaleną Piorunek, 2020), Metoda projektu w doradztwie zawodowym (2017), Ku czemu doradzać? O projektach uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2014), Od Deklaracji Bolońskiej do monitoringu losów absolwentów uczelni wyższych. Wyzwania/zagrożenia dla edukacji i rynku pracy (2013).
(Dane: 2021)

 

dr Joanna Nawój-Połoczańska - In her research, the author focuses on projects for the future of young people. She looks for the determinants of independent, autonomous educational and career decisions. She is interested in contemporary forms of creating professional knowledge. She combines scientific work with the practice of a careers counsellor. Her most important publications are: Doradztwo zawodowe u progu zmian (2020), Młodzież i jej potrzeby a system edukacji – badania retrospektywne. Zadania dla doradztwa społecznego i edukacyjno-zawodowego w szkole (Career Counselling on the Verge of Change (2020), Młodzież i jej potrzeby a system edukacji – badania retrospektywne. Zadania dla doradztwa społecznego i edukacyjno-zawodowego w szkole (Young People and their Needs and the Education System - Retrospective Studies. Tasks for Social, Educational and Vocational Counselling at School) (2020); Zawody w perspektywie studentek i studentów. Uwarunkowania prawne i kulturowo- społeczne pracy a „płeć zawodów”(Professions from the Perspective of Female and Male Students. Legal and Socio-cultural Conditions of Work and the "Gender of Professions") (2020), Poradnictwo zawodowe / poradnictwo kariery – postulowana zmiana paradygmatu poradnictwa (Counselling Career / Career Counselling - a Postulated Change in the Counselling Paradigm) (together with Magdalena Piorunek, 2020), Metoda projektu w doradztwie zawodowym (The Project Method in Career Counselling) (2017), Ku czemu doradzać? O projektach uczniów szkół ponadgimnazjalnych (What to Advise? Upper Secondary School Pupils' Projects) (2014), Od Deklaracji Bolońskiej do monitoringu losów absolwentów uczelni wyższych. Wyzwania/zagrożenia dla edukacji i rynku pracy (From the Bologna Declaration to Monitoring the Fortunes of University Graduates. Challenges / Threats for Education and the Labour Market) (2013).
(Data: 2021)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się