Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Izabela Rudzka ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Izabela Rudzka (ur. 1964) – studiowała malarstwo i tkaninę artystyczną w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 2011 r. obroniła przewód doktorski w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie sztuki piękne na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 2017 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuki na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Profesor uczelni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2012 r. pracuje na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, gdzie prowadzi pracownię malarstwa i przedmiot projekty twórcze dla studentów kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Jest aktywną malarką, promuje sztukę, działając jako kurator i autorka projektów artystycznych. Autorka ponad 30 indywidualnych wystaw plastycznych w kraju i za granicą. Realizowała liczne autorskie projekty artystyczne w Polsce, Chinach i we Włoszech. Projektuje rzeźby ze szkła we współpracy z hutami na Murano koło Wenecji. Jest związana z Teatrem Ósmego Dnia z Poznania jako projektantka scenografii i kostiumów teatralnych. Od 2010 r. prowadzi przestrzeń dla myśli i sztuki Think Art – Myślenie Sztuką w Poznaniu. W 2017 r. otrzymała stypendium naukowe Rektora UAM, a w 2017 r. stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
(Dane: 2023)

prof. UAM dr hab. Izabela Rudzka (1964)– studied painting and artistic tapestry at the State Higher School of Visual Arts in Poznań. In 2011, she defended her doctoral thesis in the field of fine arts at the University of Fine Arts in Poznań. In 2017, she obtained the title of Habilitated Doctor of Fine Arts from the E. Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław. University professor at Adam Mickiewicz University in Poznań. Since 2012, she has worked at the Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz, where she runs a painting studio and has been teaching the subject of creative projects for students of the Faculty of Art Education. Izabela Rudzka is an active painter, promotes art by acting as a curator, and is the author of artistic projects. She is the creator of more than 30 individual art exhibitions in Poland and abroad. She has carried out numerous original artistic projects in Poland, China and Italy. She designs glass sculptures in cooperation with glassworks in Murano near Venice. She collaborates with the Theatre of the Eighth Day in Poznan as a designer of scenography and theatre costumes. Since 2010, she has been running a space for thought and art called Think Art in Poznan. In 2017, she received a scientific scholarship from the Rector of the Adam Mickiewicz University and in 2017 a creative scholarship from the Minister of Culture and National Heritage.
(Data: 2023)

Więcej informacji / More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 4

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 4

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się