Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Andrea Mariani ORCID Logo

dr Andrea Mariani – adiunkt na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego badania ogniskują się wokół dziejów Towarzystwa Jezusowego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz historii nauki i kultury materialnej. Tematyce jezuickiej poświęcona jest zarówno jego rozprawa doktorska pt. Jezuici w kręgu Radziwiłłów nieświeskich. Społeczna i kulturowa rola kolegiów w Nieświeżu i w Słucku, obroniona w 2015 roku, jak i edycja źródłowa pt. Inwentarze kolegium jezuitów w Nieświeżu oraz jego majątków ziemskich z przełomu roku 1773 i 1774 (Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020).
(Dane: 2020)

Andrea Mariani – an assistant professor in the Faculty of History, Adam Mickiewcz University in Poznań. His research focuses on the Society of Jesus in the Polish-Lithuanian Commonwealth and the history of science and material culture. The Jesuits are also the subject of his doctoral thesis Jezuici w kręgu Radziwiłłów nieświeskich. Społeczna i kulturowa rola kolegiów w Nieświeżu i w Słucku (Jesuits in the circle of Niasvizh Radziwiłłs. The Social and Cultural Role of the Niasvizh and Slutsk Colleges), defended in 2015, and the source edition Inwentarze kolegium jezuitów w Nieświeżu oraz jego majątków ziemskich z przełomu roku 1773 i 1774 (The Inventories of the Jesuit College in Niasvizh and its Estates from 1773-1774) (Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 2020).
(Data: 2020)

Więcej informacji / More information: Baza Wiedzy UAM / Research Portal UAM

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 4

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 4

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się