Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Grażyna Gajewska ORCID Logo

prof. dr hab. Grażyna Gajewska literaturoznawczyni z afiliacją Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bada literackie i filmowe wyobrażenia przyszłości oraz alternatywnych teraźniejszości konstruowanych w kontekście rozwoju technologii i wiążących się z tym zmian cywilizacyjnych, w tym także zmian klimatycznych, zanikania bioróżnorodności, szerzenia się niesprawiedliwości środowiskowej. Swą uwagę kieruje także na posthumanistyczne, uchylające się antropocentryzmowi reprezentacje liminalnych tożsamości w tekstach kultury współczesnej. Badaczka najczęściej porusza się po polu fantastyki, zwłaszcza w odmianie science fiction, ale czasami także weird fiction, fantasy, czy horroru. Autorka czterech monografii: Maski dziejopisarstwa. Współczesne reprezentacje przeszłości (2002); Arcy-nie-ludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów (2010); Erotyka sztucznych ciał z perspektywy studiów nad rzeczami (2016); Eroticism of More- and Other-than-Human Bodies (2020). Współredaktorka kilku książek, autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu posthumanizmu i antropologii rzeczy.
(Dane: 2023)

prof. dr hab. Grazyna Gajewska literary expert affiliated with the Faculty of Polish and Classical Philology at Adam Mickiewicz University in Poznań. She researches literary and cinematic representations of the future and alternative present realities constructed in the context of technological development and the associated changes in civilization, including climate change, disappearing biodiversity, and the spread of environmental injustice. She also focuses her attention on posthumanist representations of liminal identities in contemporary cultural texts that evade anthropocentrism. She most often operates in the field of fantasy, especially the science fiction variety, but sometimes also weird fiction, fantasy, or horror. She is the author of four monographs: Maski dziejopisarstwa. Współczesne reprezentacje przeszłości [Masks of History. Contemporary Representations of the Past] (2002); Arcy-nie-ludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów [Arch-non-human. Through Science Fiction to the Anthropology of Cyborgs] (2010); Erotyka sztucznych ciał z perspektywy studiów nad rzeczami [Eroticism of Artificial Bodies from the Perspective of the Study of Things] (2016); Eroticism of More- and Other-than-Human Bodies (2020). Co-editor of several books, author of dozens of articles on posthumanism and the anthropology of things.
(Data: 2023)

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się