Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Grzegorz Błaszczyk ORCID Logo

prof. dr hab. Grzegorz Błaszczyk - historyk specjalizujący się w historii Europy Wschodniej, przede wszystkim w lituanistyce. Absolwent historii na UAM (1977), następnie pracownik Instytutu Historii (do 2009), Instytutu Wschodniego (2009-2019) i wreszcie Wydziału Historii UAM (od 2020). W 1983 r. obronił doktorat na podstawie rozprawy „Zaludnienie, struktura społeczna i podziały administracyjne na Żmudzi w XVII i XVIII wieku” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (promotor – prof. Jerzy Ochmański); w 1992 r. habilitował się na UAM na podstawie rozprawy Diecezja żmudzka od XV do początku XVII wieku. Ustrój i uposażenie; od 1999 r. prof. tytularny. Autor ponad 100 prac naukowych, w tym kilkunastu książek, laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów (2015), wielokrotny stypendysta w litewskich instytucjach naukowych. W latach 2021-2022 opublikował cykl słowników biograficznych o Polakach na Uniwersytecie Dorpackim w latach 1802-1918: o studentach, słuchaczach farmacji i innych osobach związanych z tym Uniwersytetem (pracownikach, kapelanach, pomocnikach aptekarskich, dentystach, położnych, nauczycielach, wolnych słuchaczach) oraz osobno o Litwinach. W najbliższych planach ma kontynuację badań nad szlachtą żmudzką od XVIII do XX w.
(Dane: 2022)

prof. dr hab. Grzegorz Błaszczyk -  PhD, historian specialising in the history of Eastern Europe, especially Lithuanian studies. Graduated in history from Adam Mickiewicz University in Poznań (1977), then worked at the Institute of History (until 2009), the Eastern Institute (2009-2019), and finally, the Faculty of History at Adam Mickiewicz University (from 2020). In 1983 he defended his doctoral dissertation entitled "Population, social structure and administrative divisions in Samogitia in the seventeenth and eighteenth centuries" at Adam Mickiewicz University (supervisor – Prof. Jerzy Ochmański); in 1992 he received his habilitation degree at the same university on the basis of his habilitation dissertation entitled “Samogitian diocese from the fifteenth to the early seventeenth century. System and endowment”; since 1999 – titular professor. He has authored more than 100 scientific works, including several books; laureate of the Prime Minister's Award (2015); holder of multiple scholarships in Lithuanian scientific institutions. In 2021-2022 he published a series of biographical dictionaries about Poles at Dorpat University in 1802-1918: about students, pharmacy students and other people connected with this university (employees, chaplains, pharmacy assistants, dentists, midwives, teachers, free students) and separately about Lithuanians. He plans to continue his research on the Samogitian nobility from the 18th to the 20th century.
(Data: 2022)

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 2

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się