Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Michał Urbańczyk ORCID Logo

dr hab. Michał Urbańczyk – zatrudniony na stanowisku Profesora UAM w Pracowni Myśli Politycznej i Prawnej Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dawniej: Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii). Ekspert z zakresu wolności słowa i jej granic (m. in. mowy nienawiści), specjalizujący się w badaniach amerykańskiej myśli polityczno-prawnej. Autor dwóch monografii („Liberalna doktryna wolności słowa a swoboda wypowiedzi historycznej" i "Idea godności człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki") oraz kilkudziesięciu artykułów, rozdziałów, ekspertyz oraz tekstów popularnonaukowych. Prelegent rozmaitych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych (Wilno, Praga, Warszawa, Poznań). Uczestnik międzynarodowego projektu EUROPEAN WISE – Europe After the WWII – Multidimensional Effects of Integration as a Guarantee for State and Human Security. Ekspert projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji" realizowanego przez Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii – Otwarta Rzeczpospolita. Opiekun Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law Society" – jednej z najprężniej działających organizacji akademickich w Poznaniu. Przewodniczący komitetu organizacyjnego I i II Międzynarodowej konferencji „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa" (2016 i 2017), w których uczestniczyli prelegenci z Włoch, Francji, Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii, Węgier, Cypru, Egiptu, Ukrainy, Litwy oraz Polski (w tym sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego). Były prezes Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej (PTMP). Od 2019 roku prezes rady naukowej Center For American Studies i współorganizator International Summer School in the Foundations of Democracy: American Law, Politics & Economy.
(Dane: 2020)

dr hab. Michał Urbańczyk – assistant professor at the Chair of Political and Legal Thought at the Faculty of Law and Administration at the University of Adam Mickiewicz, Poznan. An expert in the field of freedom of speech and its boundaries (including hate speech), specializing in the study of American political and legal thought. Author of two monographs (Liberalna doktryna wolności słowa a swoboda wypowiedzi historycznej and Idea godności człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki) and dozens of academic articles, book chapters, expert opinions and popular-science papers. Speaker at a multitude of nationwide and international academic conferences (Vilnius, Prague, Warsaw, Poznan). Participant of the international project EUROPEAN WISE—Europe After the WWII—Multidimensional Effects of Integration as a Guarantee for State and Human Security. Expert for the “Society for Tolerance” project conducted by the Polish Association Against Anti-Semitism and Xenophobia (Otwarta Rzeczpospolita). Since 2016, counselor of the American Law Society—one of the most active student organizations in Poznan. Chairman of the organizing committee of the first and second international conference “In search of the European doctrine of freedom of speech” (2016 and 2017), which gathered scholars from Italy, France, Finland, the United States, Great Britain, Netherlands, Hungary, Cyprus, Egypt, Ukraine, Lithuania and Poland (including Justices of the Supreme Court and the Supreme Administrative Court of Poland). Former president of the Polish Society of Political Thought (PTMP). Since 2019, he presides over the Board of Academic Advisors of the Center For American Studies and organizes the International Summer School in the Foundations of Democracy: American Law, Politics & Economy.
(Data: 2020)


 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 5

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 5

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się