Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Marek Jedliński ORCID Logo

prof. UAM dr hab. Marek Jedliński - autor kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych myśli tradycjonalistycznej (rosyjskiej, anglosaskiej, niemieckiej, francuskiej i włoskiej), kulturze rosyjskiej oraz problematyce obcości. Autor trzech monografii: Rosyjskie poszukiwania sensu i celu…(2015); Obcości. Szkice z filozofii i literatury (2017; wraz z K. Witczakiem); Ku przeszłości! René Guénon, Julius Evola i nurty tradycjonalizmu (2019). Inicjator i organizator konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 
(Dane: 2021)

prof. UAM dr hab. Marek Jedliński - author of several dozen academic publications devoted to traditionalist thought (Russian, Anglo-Saxon, German, French and Italian), Russian culture and the issue of strangeness. Author of three monographs: The Russian quest for meaning and purpose...(2015); Strangeness. Sketches from philosophy and literature (2017; together with K. Witczak); Towards the past! René Guénon, Julius Evola and the trends of traditionalism (2019). Initiator and organizer of scientific conferences at both the national and international level.
(Data: 2021)

Więcej informacji / More information:Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 4

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 4

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się