Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Izabela Cytlak ORCID Logo

Dr Izabela Cytlak – pedagog specjalny, doradca zawodowy dla osób z niepełnosprawnościami, trenerka kompetencji miękkich i biznesowych. Pracuje w Zakładzie Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest kierowniczką Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą WSE UAM. Współprowadzi projekt „Szkoły Nestorów Nauki UAM”. Jej zainteresowania naukowe oraz badawcze koncentrują się wokół problematyki jakości życia, polityki oświatowej, edukacji i zatrudnienia w perspektywie procesów integracji i wykluczenia społecznego, a także przedsiębiorczości oraz jej wpływu na kształtowanie jakości życia. Jest autorką licznych publikacji z zakresu niepełnosprawności, współautorką ekspertyz oświatowych oraz przedsiębiorczości.
Jest członkinią międzynarodowej organizacji European Network for Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM).
Swoje doświadczenia naukowo-badawcze pogłębiała w trakcie wyjazdów studyjnych do Universite Nancy2, Universite Paris 8 we Francji, Institut du Monde Arabe w Paryżu, University of Kristiansand w Norwegii, University of Cordoba w Hiszpanii czy University of Macerata we Włoszech.
(Dane: 2023)


Dr Izabela Cytlak – special educator. career advisor for people with disabilities. soft and business skills trainer. She works at the Department of Educational Policy and Civic Education at the Faculty of Educational Studies at the University of Adam Mickiewicz in Poznań. She is the head of the Postgraduate Studies in Educational Management at the Adam Mickiewicz University. Co-head of the School of Nestors of Science project at the Adam Mickiewicz University in Poznań. Her scientific and research interests focus on the issues of quality of life. educational policy, education and employment in the perspective of the processes of integration and social exclusion. Another important subject of her scientific interests is entrepreneurship and its impact on shaping the quality of life. She is an author of numerous publications in the field of disability, co-author of educational policy and entrepreneurial expertises.
Izabela Cytlak is a member of the international organization European Network for Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM).
She deepened her scientific and research experience during study trips to Universite Nancy2. Universite Paris 8 in France, Institut du Monde Arabe in Paris. University of Kristiansand in Norway, University of Cordoba in Spain and University of Macerata in Italy.
(Data: 2023)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

 

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 4

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 4

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się