Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Krystyna Bartol ORCID Logo

prof. zw. dr hab. Krystyna Bartol – kierownik Zakładu Hellenistyki Instytutu Filologii Klasycznej UAM, zajmuje się poezją grecką, zwłaszcza jej aspektami wykonawczymi oraz poklasyczną prozą grecką. Jest autorką 8 książek (2 we współautorstwie z prof. Jerzym Danielewiczem), w tym szeroko cytowanej za granicą monografii Greek Elegy and Iambus: Studies in Ancient Literary Sources (1993). Najważniejsze jej osiągnięcia naukowe to: komentowane wydanie tekstów elegijnych i jambicznych okresu archaicznego i klasycznego (1999), prace poświęcone traktatowi Pseudo-Plutarcha O muzyce (1992 i 1995), pierwszy komentowany przekład monumentalnego dzieła Atenajosa, Uczta mędrców (2010, współautorstwo) i naukowe opracowanie dziejów komedii greckiej (2011, współautorstwo). Ponadto komentowane przekłady wybranych utworów Filodemosa z Gadary (2002), pseudo-hippokratesowej noweli epistolograficznej O śmiechu Demokryta (2007). Jest autorką przeszło 90 rozdziałów w monografiach zbiorowych i artykułów naukowych, publikowanych w prestiżowych specjalistycznych czasopismach krajowych i zagranicznych, laureatką wielu konkursów o granty naukowe, między innymi Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (subsydium profesorskie, obecnie program Mistrz). Jest członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Rady Naukowej Narodowego Centrum Nauki, członkiem Rady Naukowej Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach; w latach 2012–2020 była przewodniczącą Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 8

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 8

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się