Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Anna Roter-Bourkane ORCID Logo

dr Anna Roter-Bourkane - autorka książek: Traktat i traktatowość w poematach Cypriana Norwida (2014) oraz Mówić – Pisać – Płynąć. O życiu i twórczości Virginii Woolf (2017). Od roku 2002 związana ze Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM. Publikowała w „Kronice Wielkopolski”, „Studia Norwidiana”, tomach zbiorowych. Specjalizuje się w nauczaniu polskiej kultury, zwłaszcza literatury i historii. Prowadzi anglojęzyczne wykłady o historii materialnej i literaturze XIX wieku i zajęcia z pisania kreatywnego w języku polskim dla obcokrajowców. Naucza na studiach podyplomowych dla nauczycieli języka polskiego jako obcego. Egzaminator Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Corocznie prowadzi zajęcia i/lub wykłady w czasie Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Poznaniu (od roku 2000) w języku polskim i/lub angielskim. Instruktorka jogi, zielarka.
(Dane: 2021)

 

dr Anna Roter-Bourkane - PhD, author of the books: Traktat i traktatowość w poematach Cypriana Norwida (European treatise tradition in works by Cyprian Norwid) (2014) and Mówić – Pisać – Płynąć. O życiu i twórczości Virginii Woolf (Speak – Write – Flow. The life and work of Virginia Woolf) (2017). She has worked at the Department of Polish Language and Culture for Foreigners at Adam Mickiewicz University in Poznan since 2002. She has published in "Kronika Wielkopolska", "Studia Norwidiana" and collective volumes. She specialises in teaching Polish culture, especially literature and history, and gives English-language lectures on material history and 19th-century literature, and also conducts creative writing classes in Polish for foreigners. She teaches on postgraduate courses for teachers of Polish as a foreign language. She is an examiner for the State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language. every year she conducts classes and/or lectures during the Summer School of Polish Language and Culture in Poznan (since 2000) in Polish and/or English. Yoga instructor, herbalist.
(Data: 2021)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się