Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Kamila Słupska ORCID Logo

dr Kamila Słupska - pedagog społeczny, dr, starszy wykładowca. Zainteresowania badawcze: znaczenie i przeobrażenia tradycyjnych środowisk wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji młodzieży (akcent położony na uczestnictwo w kulturze, zwłaszcza kontekst czytelnictwa i znaczenia książki w codziennej egzystencji człowieka, także aktywność wolnoczasową, szanse życiowe, wsparcie w sytuacjach trudnych, działania aktywizujące). Autorka i redaktorka książek: Egalitaryzacja szans kształcenia młodzieży jako problem społeczny III Rzeczypospolitej, Poznań 2012; Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra, współred. nauk. z Katarzyną Segiet, Gniezno 2010; Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości, współred. nauk. z Katarzyną Segiet, Poznań 2017; Animacja w środowisku. O potrzebie kreowania działań lokalnych (teoria i praktyka społeczna), współred. nauk. z Katarzyną Segiet i Astrid Tokaj, Poznań 2017; Etapy życiowe człowieka w kontekście pedagogiki społecznej (wspólnie z Katarzyną Segiet i Astrid Tokaj), Poznań 2019; Aktywna obecność człowieka w środowisku życia. Perspektywa edukacyjna i społeczna, współred. nauk. z Katarzyną Segiet, Poznań 2020.
(Dane: 2022)

dr Kamila Słupska - social pedagogue, PhD, senior lecturer. Research interests: the meaning and transformations of traditional upbringing environments, with particular consideration given to the situation of young people (emphasis on participation in culture, especially reading and the significance of books in everyday life, as well as leisure time activities, life chances, support in difficult situations, activation activities). Author and editor of books: Egalitaryzacja szans kształcenia młodzieży jako problem społeczny III Rzeczypospolitej, Poznań 2012; Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra, scientific co-editing with Katarzyna Segiet, Gniezno 2010; Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości, scientific co-editing with Katarzyna Segiet, Poznań 2017; Animacja w środowisku. O potrzebie kreowania działań lokalnych (teoria i praktyka społeczna), scientific co-editing with Katarzyna Segiet and Astrid Tokaj, Poznań 2017; Etapy życiowe człowieka w kontekście pedagogiki społecznej (with Katarzyna Segiet and Astrid Tokaj), Poznań 2019; Aktywna obecność człowieka w środowisku życia. Perspektywa edukacyjna i społeczna, scientific co-editing with Katarzyna Segiet, Poznań 2020.
(Data: 2022)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 6

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 6

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się