Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Zbyszko Melosik ORCID Logo

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik pedagog, socjolog edukacji i kultury, od początku kariery naukowej związany z UAM. Autor ponad 200 tekstów naukowych, w tym 12 monografii autorskich i jednej współautorskiej, a także redaktor szeregu prac zbiorowych. Wśród autorskich monografii znajdują się m.in.: Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji (1995); Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne (1996); Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności wiedzy i władzy (2002, 2009); Kryzys męskości w kulturze współczesnej (2002, 2006); Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej (2007); Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant (2010); Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności (2013); Piłka nożna. Tożsamość, kultura i władza (2016); Pasja i tożsamość naukowca. O władzy i wolności umysłu (2019); Samochód. Tożsamość, wolność i przestrzeń (2020). 

Stypendysta Fulbrighta i wizytujący profesor w Curry School of Education University of Virginia, Charlottesville. W swojej karierze naukowej przebywał na wielu prestiżowych uniwersytetach, m.in.: Stockholm University, University of Sydney, College of William and Mary, University of North Carolina. Recenzent w kilkudziesięciu procedurach awansowych, na poziomie doktoratu, habilitacji i profesury. Członek rad naukowych szeregu czasopism naukowych i redaktor naczelny „Studiów Edukacyjnych”, kierownik oraz wykonawca projektów Komitetu Badań Naukowych i Narodowego Centrum Nauki. Promotor 22 obronionych doktoratów. 

Nagrodzony za znaczące osiągnięcia naukowe Nagrodą Wydziału I PAN, nagrodami ministerialnymi i nagrodami Rektora UAM. W 2018 roku uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego, w 2022 – tytułem doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, a w 2019 – Medalem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Laureat wielu innych prestiżowych nagród, jak: „Edukator Roku”, a także „Skrzydła Wyobraźni” i „Transformator Edukacji”. Ponadto odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

W trzech kadencjach członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, jak również kilkakrotnie – Komitetu Badań Naukowych. Ekspert Narodowego Centrum Nauki i Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od 1996 roku w każdej kadencji członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, a w latach 2016–2019 – jego wiceprzewodniczący. W UAM kierownik Zakładu Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych; dwukrotnie jego prodziekan, a w kadencjach 2008–2016 – dziekan. W latach 2016–2019 na stanowisku Pełnomocnika Rektora UAM ds. Rozwoju i Zarządzania Strategicznego, w roku akademickim 2019–2020 – Prorektor kierujący Szkołą Nauk Społecznych UAM; na okres 2020–2024 wybrany na Prorektora ds. współpracy z otoczeniem społecznym UAM.
(Dane: 2023)

 

Prof. Zbyszko Melosik, PhD (dr hab.) – pedagogue, sociologist of education and culture, since the beginning of his academic career associated with Adam Mickiewicz University. Author of more than 200 scientific works, including 12 monographs and one co-authored monograph, and the editor of a number of collective works. Monographs include: Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji (1995); Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne (1996); Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności wiedzy i władzy (2002, 2009); Kryzys męskości w kulturze współczesnej (2002, 2006); Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej (2007); Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant (2010); Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności (2013); Piłka nożna. Tożsamość, kultura i władza (2016); Pasja i tożsamość naukowca. O władzy i wolności umysłu (2019); Samochód. Tożsamość, wolność i przestrzeń (2020). 

Fulbright scholar and visiting professor at the Curry School of Education at the University of Virginia, Charlottesville. During his academic career, he has spent time at a number of prestigious universities, including: Stockholm University, University of Sydney, College of William & Mary, and the University of North Carolina. Reviewer in dozens of promotion procedures at the doctoral, postdoctoral and professorial levels. Member of the scientific councils of a number of scientific journals and editor-in-chief of "Educational Studies"; manager and contractor of projects for the Committee for Scientific Research and the National Science Centre. Supervisor of 22 successfully defended doctorates. 

Awarded for significant scientific achievements with the Division I Award of the Polish Academy of Sciences, ministerial awards and the AMU Rector award. Received an honorary doctorate from the University of Szczecin in 2018, an honorary doctorate from the Christian Academy of Theology in 2022, and a medal from the Polish Pedagogical Society in 2019. Winner of many other prestigious awards, such as “Edukator Roku”, “Skrzydła Wyobraźni” and “Transformator Edukacji”. In addition, he was awarded the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta and the Medal of the National Education Commission.

Member of the Central Commission for Academic Degrees and Titles for three terms, as well as a member of the Committee for Scientific Research on several occasions. Expert at the National Science Centre and the Polish Accreditation Committee. Member of the Committee of Pedagogical Sciences at the Polish Academy of Sciences in each term since 1996, and its vice-chairman from 2016–2019. At AMU, head of the Department of Sociology of Education at the Faculty of Educational Studies; twice its vice-dean and its dean in the terms 2008–2016. From 2016–2019 AMU Vice-Rector for Development and Strategic Management, in the 2019-2020 academic year vice-rector in charge of the AMU School of Social Sciences; for the 2020–2024 term elected as AMU Vice-Rector for Outreach.
(Data: 2023)

 

Wiecej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 1-12 z 18

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 1-12 z 18

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się