Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Izabela Wieczorek ORCID Logo

dr Izabela Wieczorek - starszy wykładowca w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM. Kieruje Podyplomowymi Studiami Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Członkini Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju działającego przy Radzie Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Egzaminatorka i przewodnicząca egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Autorka dwóch książek o polskich przysłowiach i związkach frazeologicznych: Strachy na Lachy. Nazewnicze komponenty przysłów i frazeologizmów oraz monografii z zakresu onomastyki kulturowej Nazwa w tekście i tekst w nazwie. Antroponimy w polskich przysłowiach i związkach frazeologicznych. W kręgu jej zainteresowań badawczych mieszczą się zagadnienia związane z kształceniem sprawności pragmatycznych, a w szczególności strategie komunikacyjne cudzoziemców uczących się języka polskiego.
(Dane: 2021)

dr Izabela Wieczorek - PhD, senior lecturer in the Department of Polish Language and Culture for Foreigners at Adam Mickiewicz University in Poznań. Head of Postgraduate Studies in Teaching Polish as a Foreign Language. She is a member of the Team for Polish Language Abroad operating in the Council for Polish Language in the Presidium of the Polish Academy of Sciences. Examiner and chairwoman of certificate examinations in Polish as a foreign language. Author of two books on Polish proverbs and phraseological compounds: Strachy na Lachy. Strachy na Lachy. Nazewnicze komponenty przysłów i phrazeologizmów and monographs in the field of cultural onomastics Nazwa w tekście i tekst w nazwie. Antroponimy w polskich przysłowiach i związkach frazeologicznych. Her research interests include issues related to developing pragmatic skills, in particular, the communication strategies of foreigners learning Polish.
(Data: 2021)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 3

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się