Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Arkadiusz Bednarczuk ORCID Logo

dr Arkadiusz Bednarczuk – historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii; adiunkt w Zakładzie Ochrony Dóbr Kultury i Komunikacji Międzykulturowej WPA w Kaliszu. Zainteresowania badawcze: kultura współczesna, antropologia przestrzeni i obrazu. Współautor książki (z M. Jamecki i J. Jeszke): Pamięć i zapomnienie, Poznań 2019, współredaktor tomów (z E. Bugaj, W. Rządek): Eurazja i antyk, Poznań 2007; (z M. Jamecki) Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej w białorusko-polskiej perspektywie badawczej, Poznań 2016.
(Dane: 2022)

 

dr Arkadiusz Bednarczuk - art historian, doctor of humanities in the field of philosophy; assistant professor in the Department of Cultural Goods Protection and Intercultural Communication WPA in Kalisz. Research interests: contemporary culture, anthropology of space and image. Co-author of the book (with M. Jamecki and J. Jeszke): Memory and oblivion, Poznań 2019, co-editor of the volumes (with E. Bugaj, W. Rządek): Eurasia and Antiquity, Poznań 2007; (with M. Jamecki) Cultural heritage of Central Europę from the Belarusian-Polish research perspective, Poznań 2016.
(Data: 2022)

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 4

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 4

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się