Language
Mobile navigation Home page

Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej (PDF)

PLN 34.00

NOMINACJA w finale VII edycji Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 2022.

NAGRODA w finale VII edycji Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 2022.

Wprowadzenie
Użytkowanie przeszłości jako przedmiot badań antropologicznych
Cel pracy
Pola badawcze a układ książki
Praca terenowa
Stan badań
Zasady transkrypcji i transliteracji

1. Azja Wewnętrzna
1.1. Nieznośna subiektywność regionalizacji
1.2. Mongolia
1.3. Buriacja
1.4. Tuwa
1.5. Mongolia Wewnętrzna

2. Przeszłość a państwo
2.1. Dziedzictwo utracone w stepie
2.2. Historie narodowe
2.3. Buriacka teologia polityczna

3. Przeszłość a wspólnota
3.1. Dwa pojęcia wolności, czyli Hunowie kontra kapitalizm
3.2. Goście z przeszłości
3.3. Ułan Ude – miasto o nieprzewidywalnej przeszłości

4. Przeszłość a pokrewieństwo
4.1. Neotrybalizm po buriacku
4.2. Cienie zapomnianych przodków
4.3. Biografia i historia rodzinna jako narzędzia zarządzania przeszłością

Zakończenie

Bibliografia

Summary (Too Loud a Historicity. The Usable Past in Inner Asia)

The book describes the inhabitants of postsocialist Inner Asia's search for usable past. Treating history as a policy directed towards the past, the author analyses how it is used at the state, local community and family level. A great deal of attention has been paid to practical forms of how the past functions beyond traditional historiography and historical policy, as well as beyond the institutions reproducing it: schools, museums, universities. The rich ethnographic material revealed bottom-up and non-extractual practices related to the visual, corporeal, material and ritual dimensions of the use of the past. The reader can therefore discover why Siberian Buddhists see Putin as a woman, why Altai shamans fight archaeologists, and why the spirits of the victims of communism in Mongolia demand to be remembered. The anthropological perspective used in the book to explain the social processes taking place in Siberia, Mongolia or the Chinese periphery can also be used to understand the reality that surrounds the reader.

Autor opisuje poszukiwania użytecznej przeszłości prowadzone przez mieszkańców postsocjalistycznej Azji Wewnętrznej. Traktując historię jako politykę skierowaną ku przeszłości, analizuje jej użycia na poziomie państwa, społeczności lokalnej i na poziomie rodzinnym. Wiele uwagi zostało poświęcone praktycznym formom funkcjonowania przeszłości wykraczającym poza tradycyjną historiografię i politykę historyczną, a także poza instytucje ją reprodukujące: szkoły, muzea, uniwersytety. Bogaty materiał etnograficzny odsłonił oddolne i pozatekstualne praktyki związane z wizualnym, cielesnym, materialnym i rytualnym wymiarem użytkowania przeszłości.
Czytelnik może dowiedzieć się, dlaczego syberyjscy buddyści widzą w Putinie kobietę, po co ałtajscy szamani walczą z archeologami, a duchy ofiar komunizmu w Mongolii domagają się upamiętnienia. Antropologiczna perspektywa wykorzystana w książce do wyjaśnienia procesów społecznych zachodzących na Syberii, w Mongolii czy na chińskich peryferiach, może także zostać wykorzystana do zrozumienia otaczającej rzeczywistości.

Write Your Own Review
You're reviewing:Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Title (EN) Too Loud a Historicity. The Usable Past in Inner Asia
Type of publication Monografia
Edition I
Series Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 32
ISSN 1230-8595
ISBN 978-83-232-3754-9 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323237549
Number of pages 428
Number of publishing sheets 26,50
Sign up