Language
Mobile navigation Home page

Współczesna adaptacja filmowa

  • In Stock: out of stock
  • ISBN: 978-83-232-2677-2
  • Category: Film Studies
  • Year of publication: 2014

Problematyka adaptacji stanowi pasjonujące zagadnienie badawcze, uznawane za jedno z dziewięciu kluczowych zagadnień naukowego filmoznawstwa. Monografia prezentuje panoramę kluczowych zagadnień dotyczących adaptacji filmowej, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji współczesnej. Autor omawia najważniejsze problemy adaptacji, łącząc spojrzenie diachroniczne z ujęciem synchronicznym oraz rozważania syntetyzujące z licznymi analizami konkretnych filmów. W systemie kultury przełomu XX i XXI w. adaptowanie nie stało się zjawiskiem marginalnym. Wprost przeciwnie, funkcjonuje nadal i ma się dobrze jak nigdy dotąd, odgrywając niekiedy pierwszorzędnie ważną rolę w rozwoju współczesnej sztuki filmowej i nie tylko filmowej.

Monograph presents a panorama of key topics related to a film adaptation with special emphasis on contemporary adaptations (including examples from 2013). In subsequent chapters the author discusses the most important issues of adaptations both from a diachronic and a synchronic perspective, and presents reflections accompanied by numerous analyses of specific movies.

Spis treści
(Size: 45.4 KB)
Wprowadzenie
(Size: 114.7 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Współczesna adaptacja filmowa
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) A Contemporary Film Adaptation
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filmoznawcza nr 10
ISSN 1642-8595
ISBN 978-83-232-2677-2
Number of pages 268
Number of publishing sheets 16,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding hardcover
Sign up