Language
Mobile navigation Home page

Studia Europaea Gnesnensia nr 23/2021

PLN 18.00

„Studia Europaea Gnesnensia” to czasopismo o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Tematyka poruszana na jego łamach koncentruje się wokół szeroko rozumianej kultury europejskiej. Problematykę badawczą publikowanych tekstów można zawrzeć w następujących słowach-kluczach: korzenie Europy, historia i kultura Europy, tożsamość Europy, idea Europy. Głównym celem czasopisma jest rzetelna debata nad szeroko rozumianą kulturą europejską. Czasopismo jest półrocznikiem (publikujemy dwa numery w ciągu roku). Pierwszy (podwójny) numer czasopisma ukazał się w 2010 roku.


Artykuły publikowane w czasopiśmie Studia Europaea Gnesnensia dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)

"Studia Europaea Gnesnensia" is a scientific periodical established on the initiative of researchers from the Institute of European Culture of Adam Mickiewicz University in Poznań, located in Gniezno. Ex definitione, the Institute stipulates the need of interdisciplinarity, the research carried out therein concerns European culture in the broad understanding, without the constraints of chronology and thematic scope. Nevertheless, these studies all share a common denominator: the conviction that European culture, in its remarkable diversity, is a definable notion.


Articles are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

 

Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Europaea Gnesnensia nr 23/2021
Detailed information
Publication Version printed, e-book
Language polski, angielski
Type of publication Czasopismo
Edition I
ISSN 2082-5951
DOI 10.14746/seg
Number of pages 160
Number of publishing sheets 10,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback

Related Products

Sign up