Language
Mobile navigation Home page

Rola i kształtowanie zieleni miejskiej (PDF)

PLN 18.00

Celem opracowania jest zapoznanie studentów z zagadnieniami łączącymi się ściśle z kształtowaniem środowiska przyrodniczego w warunkach miejsko-przemysłowych. Dotyczy to również poznania zagadnień dotąd niedostatecznie uwzględnianych w literaturze fachowej, jak np. rola terenów najbardziej środowiskowotwórczych w warunkach miejsko-przemysłowych, naturalna odporność roślin na różne rodzaje skażeń oraz dobór drzew i krzewów do różnych stref skażenia. Problemy te są szczególnie ważne dla studentów kierunków przyrodniczych, posiadających w programie zajęcia z zakresu kształtowania, ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska. Czwarte wydanie z 2016 roku zostało poszerzone o nowe rozdziały dotyczące wpływu nieutwardzonej, wolnej powierzchni gleby na rozwój drzew i krzewów na terenach aglomeracji oraz możliwości bezpiecznego stosowania kory i zrębków drewna na terenach zieleni miejskiej.

Write Your Own Review
You're reviewing:Rola i kształtowanie zieleni miejskiej (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Type of publication Skrypt
Edition IV poszerzone
ISBN 978-83-232-3729-7 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323237297
Number of pages 154
Number of publishing sheets 9,00
Sign up