Language
Mobile navigation Home page

Procesy kształtujące koryto rzeczne na przykładzie dolnego odcinka Obry

PLN 20.00

Prezentacja wyników badań dotyczących zmian zachodzących w środowisku sedymentacyjnym badanego odcinka doliny Obry. W pierwszej części pracy przedstawiono mechanizmy erozji i akumulacji, które decydowały o wykształceniu się zakoli meandrowych. Następnie pokazano wpływ współczesnych procesów erozji i akumulacji, zachodzących w korycie rzecznym oraz w obrębie doliny i w jej bezpośrednim otoczeniu, na zmiany wielkości transportu materiału wleczonego, zawieszonego i rozpuszczonego.

Main research problem of the study was to determine the influence of erosion and accumulation processes on temporal variations of sediment transport intensity in the lower course of the Obra River near Miedzyrzecz (Western Poland). The character of erosion and deposition mechanisms, which influenced forming meander bends within investigated section of the Obra River valley, was analyzed. On the basis of lithological variability of alluvial sediments, migration phases of the Obra River bed were singled out. Besides, the study showed that there is dependence between lithology of alluvial deposits and its chemical composition and that it was possible to distinguish chemical lithofacies referring to different types of sedimentary environment. The analysis of temporal variations of intensity of bed-load, suspended and dissolved material transport allowed to calculate the amount of sediment transport in period of systematic hydrological observations (1971-1991) at Miedzyrzecz water-gauge. Calculation of intensity of bed-load transport afforded possibility to compare changes in river bed configuration and grain-size changes of river bed sediments in various hydrological conditions.

 • 1. Przedmiot badań i problem badawczy pracy
 • 2. Położenie geograficzne i przebieg doliny Obry
 • 3. Stan dotychczasowych badań geomorfologicznych na obszarze Obniżenia Obry
 • 4. Stan badań nad procesami erozji i akumulacji zachodzącymi w dolinach rzek
 • 5. Metodyka badań
 • 6. Budowa geologiczna Obniżenia Obry
 • 7. Geomorfologia Obniżenia Obry
 • 8. Budowa geologiczna dna badanego odcinka doliny Obry na przykładzie wykonanych przekrojów geologicznych
  • 8.1. Analiza zmienności wybranych pierwiastków chemicznych w osadach aluwialnego wypełnienia dna doliny Obry
  • 8.2. Zmienność zawartości chromu w osadach dna doliny Obry
 • 9. Charakterystyka współczesnych procesów korytowych badanego odcinka Obry
  • 9.1. Charakterystyka hydrologiczna Obry
  • 9.2. Zestawienie badań nad określeniem wielkości transportu fluwialnego
  • 9.3. Zmiany wielkości transportu materiału wleczonego w korycie Obry
  • 9.4. Transport materiału zawieszonego w korycie Obry
  • 9.5. Transport materiału rozpuszczonego w korycie Obry
 • 10. Model migracji koryta Obry

Podsumowanie

Bibliografia

Processes forming river bed: the exarnple of the lower course of the Obra River (Summary)

Write Your Own Review
You're reviewing:Procesy kształtujące koryto rzeczne na przykładzie dolnego odcinka Obry
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Processes forming river bed: die example of the lower course of the Obra River
Type of publication Monografia
Edition I
Series Geografia nr 19
ISSN 0239-7560
ISBN 978-83-232179-3-0
Number of pages 169
Number of publishing sheets 13,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up