Language
Mobile navigation Home page

Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXIX

PLN 24.00

Nowy tom serii Na pograniczu chemii i biologii jest zbiorem 13 artykułów. Ich autorami są głównie młodzi badacze, którzy prezentowali swoje wyniki badań na ogólnopolskiej konferencji doktorantów „Na pograniczu chemii i biologii” w Jastrzębiej Górze w dniach 12–15 maja 2019 roku. Zamieszczone w publikacji prace dotyczą medycyny regeneracyjnej, nowych właściwości wybranych grup związków organicznych oraz charakterystyki nieznanych dotychczas połączeń. Dyskutowane są także właściwości niektórych białek i peptydów oraz aktywność biologiczna różnych połączeń organicznych.
Podręcznik dla studentów chemii, biologii, chemii bioorganicznej, biotechnologii i biologii molekularnej oraz dla młodych pracowników nauki.

Przedmowa

Michał Sulik, Michał Antoszczak, Adam Huczyński
Zastosowanie antybiotyków jonoforowych oraz ich pochodnych w walce ze śpiączką afrykańską

Angelika Becht, Piotr Rosiak, Joanna Waśko, Zbigniew J. Kamiński, Justyna Frączyk, Beata Kolesińska
Biologicznie aktywne fragmenty kolagenów użyteczne w medycynie regeneracyjnej

Aleksandra Czerchawy, Filip Kozłowski, Katarzyna Czerczak, Justyna Frączyk, Zbigniew J. Kamiński, Beata Kolesińska
Poszukiwanie fragmentów białek użytecznych w medycynie regeneracyjnej

Roksana Trznadel, Lech Celewicz
Hybrydowe leki przeciwnowotworowe antymetabolitów pirymidynowych

Marta Makowska, Paulina Kosikowska-Adamus, Adam Prahl
Potencjał terapeutyczny peptydów przeciwdrobnoustrojowych w zwalczaniu infekcji lekoopornych oraz biofilmu

Katarzyna Salamon-Krokosz, Katarzyna Koroniak-Szejn, Henryk Koroniak
Synteza peptydomimetyków z ugrupowaniem fluorowinylowym jako potencjalnych inhibitorów katepsyny C

Mateusz Klarek, Magdalena Rapp, Henryk Koroniak
Właściwości chemiczne i biologiczne fluorowanych amin i ich pochodnych

Mateusz Pawlaczyk, Maria Guć
Synteza materiałów hybrydowych SiO2-PAMAM i określenie ich właściwości adsorpcyjnych wobec jonów Cu(II), Ni(II) oraz Co(II)

Maria Guć, Mateusz Pawlaczyk
Analiza niskocząsteczkowych związków organicznych z wykorzystaniem magnetycznych polimerów z odciskiem molekularnym oraz techniki FAPA-MS

Amanda Kulpa, Dorota Zarzeczańska, Paweł Niedziałkowski, Adrian Koterwa, Tadeusz Ossowski
Kwasowość oraz trwałość w roztworze dipodstawionych pochodnych kwasu fenyloboronowego

Jacek Malinowski, Joanna Drzeżdżon, Lech Chmurzyński, Dagmara Jacewicz
Katalizatory polimeryzacji olefin

Weronika Pilis, Jacek Lipok
Metody wyodrębniania i oznaczania naturalnych polisacharydów mikroalg

Anna Kafka, Dorota Wieczorek, Jacek Lipok
Metody oznaczania chemicznych połączeń fosforu wyekstrahowanych z matrycy biologicznej

Write Your Own Review
You're reviewing:Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXIX
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik
Edition I
ISBN 978-83-232-3593-4
Number of pages 222
Number of publishing sheets 15,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up