Language
Mobile navigation Home page

Drogi do niepodległości Polski i Białorusi. Polityka – Historia – Kultura

PLN 22.00

Polsko-białoruski zbiór studiów o różnych drogach dochodzenia do niepodległości ciężko doświadczonych przez historię narodów; w przypadku Białorusinów, szczególnie przez historię najnowszą, a także kwestie etnografii, postrzegania siebie czy pamięci historycznej. Białoruś, dla wielu w Polsce obserwatorów terra incognita, niegdyś tak bliska z racji wspólnej historii państwowej, dzisiaj niemalże urasta w potocznej opinii do obszaru jeśli nie egzotycznego, to osobliwego i de facto nieznanego. Publikacja ma w skromnym zakresie stać się przyczynkiem do zmiany na lepsze, zwłaszcza w trudnym dla Białorusinów momencie historycznym, który na krótko niestety, przykuł uwagę opinii międzynarodowej, co stwierdziła w rozmowie z redaktorem tomu prof. Dorota Michaluk, znawczyni białoruskich dziejów najnowszych.

Wstęp

Michał Jarnecki
Drogi i ścieżki do niepodległości Polaków i Białorusinów po rozpadzie imperiów – podstawowe fakty

Аляксандр Гужалоўскі
Сталінскі міф як сродак легітымізацыі беларускай савецкай дзяржаўнасці

Захаркевіч Сцяпан
Асноўныя тэндэнцыі дзяржаўнай палітыкі БССР у адносінах да этнічных меншасцей ў межваенны перыяд

Jaromir Jeszke
U źródeł niepodległości. Kwestie białoruskie na łamach periodyku „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”

Ірына Махоўская
Канец савецкай эпохі і незалежнасць Беларусі ў памяці жыхароў беларускай правінцыі

Arkadiusz Bednarczuk
Nostalgia jako postawa polskiego społeczeństwa wobec przeszłości

Karol Walczak
Wizerunek kultury i historii Białorusi w świetle ankietowych badań wśród studentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Próba komentarza

Тадэвуш Навагродскі
Трансфармацыя традыцый харчавання беларусаў на сучасным этапе

Ірына Бачыла
Вопыт айчыннай этналогіі другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стст. па вывучэнню традыцыйных промыслаў і рамёстваў Беларусі

Write Your Own Review
You're reviewing:Drogi do niepodległości Polski i Białorusi. Polityka – Historia – Kultura
Detailed information
Publication Version printed
Language polski i białoruski ze streszczeniami w języku polskim
Type of publication Monografia
Edition I
Series Historia nr 243
ISSN 0554-8217
ISBN 978-83-232-3855-3
DOI 10.14746/amup.9788323238560
Number of pages 172
Number of publishing sheets 12,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up