Language
Mobile navigation Home page

100 lat Matematyki na Uniwersytecie w Poznaniu 1919-2019 (PDF)

PLN 50.00

Książka zainteresuje wszystkich poszukujących opracowań na temat dziejów polskiej nauki i polskich uczelni. Przedstawia starannie udokumentowaną i bogato zilustrowaną historię rozwoju Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz struktur poprzedzających jego powstanie. Autorzy skoncentrowali się na przedstawianiu poszczególnych etapów kształtowania się uniwersyteckiego środowiska matematycznego, prezentując krótkie biogramy 115 matematyków pracujących w ciągu stu lat na Uniwersytecie Poznańskim, którzy uzyskali status samodzielnego pracownika naukowego lub wnieśli szczególny wkład w rozwój matematyki i jej zastosowań.

1. Słowo wstępne

2. Historia Polski w pigułce: lata 1918–2019

3. Uniwersytet w Poznaniu 1919–2019
3.1. Otwarcie Uniwersytetu w Poznaniu w 1919 roku
3.2. Od Uniwersytetu Polskiego, przez Wszechnicę Piastowską do Uniwersytetu Poznańskiego 1919–1939
3.3. Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich 1940–1945
3.4. Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu 1941–1945
3.5. Uniwersytet Poznański w latach 1945–1955
3.6. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1955–2009
3.6.1. Rozwój uczelni w latach 1956–1970
3.6.2. Okres intensywnego rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1971–1979
3.6.3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w kryzysowych latach 1980–1989
3.6.4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w latach 1990–2009
3.7. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2010–2019
3.8. Ustawa 2.0 z 2018 roku
3.9. Jubileusz 100-lecia Uniwersytetu w Poznaniu
3.10. UAM – uczelnia badawcza

4. Matematyka na Uniwersytecie Poznańskim 1919–1945
4.1. Matematyka na Wydziale Filozoficznym 1919–1924
4.2. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 1925–1939
4.3. Enigma i trzej matematycy poznańscy
4.4. Uczestnictwo matematyków poznańskich w konferencjach matematycznych w latach 1927–1939
4.5. Matematyka na Uniwersytecie w Poznaniu w czasie okupacji 1939–1945
4.5.1. Matematycy Uniwersytetu Poznańskiego w czasie okupacji 1939–1945
4.5.2. Matematyka na Uniwersytecie Rzeszy 1941–1945
4.5.3. Matematyka na Uniwersytecie Ziem Zachodnich 1943–1945

5. Matematyka na Uniwersytecie Poznańskim i na UAM 1945–2019
5.1. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 1945–1970
5.2. Instytut Matematyki 1970–1978
5.3. Wydział Matematyki i Fizyki 1978–1993
5.4. Wydział Matematyki i Informatyki 1993–2004
5.5. Wydział Matematyki i Informatyki 2005–2019
5.6. Dwanaście konferencji „Function Spaces” 1986–2018
5.7. Informatyka w Instytucie Matematyki oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki
5.8. Zakłady matematyki i informatyki na Wydziale 1970–2019
5.9. Nowe zakłady matematyki i informatyki od stycznia 2020 roku
5.10. Wykłady im. Władysława Orlicza, Wojtka Pulikowskiego oraz Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego
5.11. Doktoraty honoris causa dla matematyków przyznane w latach 1933–2013
5.12. Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział w Poznaniu 1923–2019

6. Pracownicy Wydziału Matematyki w latach 1919–2019
6.1. Znaczące postacie dla matematyki: A. Alexiewicz, Z. Krygowski, J. Marcinkiewicz, J. Musielak, W. Orlicz i M. Rejewski
6.2. Ważne postacie matematyki w latach 1919–2019

7. Literatura

8. Indeks osób

The book will interest every reader looking for studies on the history of Polish science and Polish universities, because it presents, carefully documented, illustrated with a large number of photographs, the history of the development of the Faculty of Mathematics and Computer Science of the University of Adam Mickiewicz in Poznań, and the structures preceding its creation. The authors focus on the presentation of individual stages of the formation of the university mathematical environment, they present short notes of 115 mathematicians working at the University of Poznań over one hundred years, who obtained the status of an independent researcher or made a special contribution to the development of mathematics and its applications.

Write Your Own Review
You're reviewing:100 lat Matematyki na Uniwersytecie w Poznaniu 1919-2019 (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Title (EN) 100 years of mathematics at the University of Poznan 1919-2019
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-3934-5 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323239345
Number of pages 568
Number of publishing sheets 32,50

Related Products

Sign up