Language
Mobile navigation Home page

„Zniszczyć wszelkie państwo”. Idee wędrowne Ludwika Królikowskiego (1799–1879) (PDF)

PLN 21.00

Praca ta nie ma w zamyśle charakteru stricte biograficznego – wpisuje się raczej w badania idei politycznych ze szczególnym naciskiem na aspekt ich płynności i zapożyczeń pomiędzy różnymi kontekstami narodowymi i językowymi. Ścisłej rzecz ujmując, traktuję Królikowskiego jako ilustrację – fakt, że na poziomie jednostkowym- tego, jak poszczególne idee mogą krążyć i przekraczać granice; albo, na odwrót, jak bardzo mogą one być do pewnych kontekstów, krajów czy dyskursów przypisane. Zakotwiczenie określonych koncepcji w środowisku społecznym może być bowiem tak silne, że próba ich przeszczepienia na inny grunt natrafi na nieprzekraczalna barierę. Jeśli rzeczywiście tak jest, oznacza to, że w historii idei, obok fascynujących przykładów mobilności, istnieją również obszary swoistego embarga, do których nie można określonych koncepcji zaaplikować czy wnieść. Obie te kwestie – krążenie i zakotwiczenie – choć są biegunowo przeciwne, to jednak spotykają się w tym samym polu dociekań, a przez to można je wykryć, stosując zbliżone procedury badawcze.

(ze wstępu)

Wykaz skrótów

Podziękowania

Wstęp. Wędrowcy i idee

Rozdział I

Odkrycia. Formowanie światopoglądu i etap saintsimonowski (1799–1839)

Rozdział II

Usamodzielnienie. Etap polemik i działalności wydawniczej (1840–1842)

Rozdział III

Przełom. Etap utopii i rozczarowania (1843–1848)

Rozdział IV

Apogeum. Etap ikaryjski i bycie komunistą (1842/1848–1853)

Rozdział V

Synteza. Etap apostołowania nowych nadziei (1854–1879)

Zakończenie   

Bibliografia  

Indeks osobowy  

Summary (“To destroy all states”. Ludwik Królikowski’s wandering ideas

(1799–1879)  

Write Your Own Review
You're reviewing:„Zniszczyć wszelkie państwo”. Idee wędrowne Ludwika Królikowskiego (1799–1879) (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Title (EN) “To destroy all states” Ludwik Królikowski’s wandering ideas (1799–1879)
Type of publication Monografia
Edition I
Series Historia nr 241
ISSN 0554-8217
ISBN 978-83-232-3627-6 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323236276
Number of pages 194
Number of publishing sheets 12,00
Sign up