Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Wody Wielkopolski (PDF)

50,00 zł

Wielkopolska od dziesiątków lat zmaga się z niedoborem wody, kurczeniem się zasobów przydatnych do wykorzystania gospodarczego, a także zaopatrzenia ludności. To tutaj w sposób najbardziej widoczny ujawniają się efekty zmiany klimatu. Rozszerzający się obszar suszy wpływa na wyniki produkcji rolnej i zdolność środowiska do regeneracji. Dlatego tak istotna jest ochrona wód i zachowanie dobrej jakości zasobów oraz traktowanie wody jako dobra szczególnego. Prezentowana publikacja zawiera wnikliwą analizę i szeroką monografię zasobów wodnych całego regionu Wielkopolski. Jest to najbardziej obszerna w skali kraju waloryzacja tych zasobów w ujęciu regionalnym, z jednoczesnym odniesieniem się do zagadnień ochrony i zagospodarowania wód, zmian klimatycznych, a także oceny wykorzystania zasobów w rozwoju gospodarczym.

Rozwój regionu pojmowany jest zawsze w aspekcie rozwoju zrównoważonego. Ochrona i zagospodarowanie wód, podobnie jak kształtowanie spójnego systemu przyrodniczego, są jego nieodłącznym elementem. Niniejsza publikacja wpisuje się w szeroką sferę działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego i środowiska naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, związanych z zaspokajaniem potrzeb społecznych z jednoczesną dbałością o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Wody Wielkopolski (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Geografia nr 103
ISSN 0554-8128
ISBN 978-83-232-3662-7 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323236627
Liczba stron 576
Zapisz się