Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Tradycyjna i współczesna sytuacja kobiet w tubylczych społeczeństwach Boliwii na obszarze pozaandyjskim

18,00 zł

Status kobiety w wybranych społecznościach indiańskich z nizinnych terenów Boliwii to jeden z wielu fascynujących tematów, które podejmuje współczesna antropologia. Autorka badała to zagadnienie w trakcie trzech wypraw naukowych do Boliwii. Powstała dzięki nim książka, która odsłania słabo znane zjawiska, omawia procesy niezwykle interesujących przemian tradycyjnych społeczności, włączając je w obręb kultury narodowej różnych państw Ameryki Łacińskiej. Autorka proponuje szczegółowe przyjrzenie się konkretnym procesom społecznym warunkującym status płci w kulturze. Wyniki badań, ukazujące kobiety jako podmioty nowoczesnego państwa boliwijskiego, poprzedzone są etnograficznym wprowadzeniem w analizowane zjawiska oraz zarysem perspektywy historycznej - od czasów przedhisz-pańskich, przez konkwistę i okres ewangelizacji katolickiej, aż po niepodległość.

Wstęp

Rozdział I
Zagadnienia wstępne
1. Wprowadzenie
2. Zakres zagadnień
3. Układ pracy
4. Metodologia
5. Literatura

Rozdział II
Charakterystyka obszaru badań: geografia i struktura etniczna poza-andyjskiego obszaru Boliwii
1. Geografia
2. Struktura etniczna
2.1. Dane ogólne
2.2. Przegąd grup etnicznych
2.3. Struktura płci i wieku wśród społeczności tubylczych

Rozdział III
Historia pozaandyjskiego obszaru Boliwii ze szczególnym uwzględnieniem społeczności indiańskich
1. Okres przed przybyciem Hiszpanów
2. Okres konkwisty
3. Okres ewangelizacji katolickiej
4. Okres niepodległości
5. Wiek XX

Rozdział IV
Kobieta indiańska w tradycyjnych społecznościach tubylczych Boliwii na obszarze pozaandyjskim
1. Charakterystyka tubylczych społeczności tradycyjnych
2. Tło gospodarczo-ekonomiczne
3. Życie społeczne
3.1. Sfera życia prywatnego
3.1.1. Życie rodzinne
3.1.2. Status kobiety
3.2. Sfera życia publicznego
3.2.1. Życie religijne i obrzędowe
3.2.2. Życie polityczne

Rozdział V
Kobieta indiańska w okresie przeobrażeń kulturowych społeczności tubylczych
1. Czynniki zmian
1.1. Konkwista - pierwsze kontakty
1.2. Misje jezuickie
1.3. Kolonizacja (hacjendy, patronat, boom kauczukowy)
2. Nowe zjawiska kulturowe i społeczne w życiu kobiet w okresie transformacji
2.1. Poczštki zorganizowanego ruchu kobiecego

ROZDZIAŁ VI
Współczesna sytuacja kobiety w tubylczych społecznościach Boliwii na obszarze pozaandyjskim
1. Kobieta w rodzinie
1.1. Małżeństwo
1.2. Macierzyństwo
1.3. Podział pracy
2. Kobieta w życiu publicznym
2.1. Najbardziej popularne ścieżki awansu społecznego nowoczesnych kobiet indiańskich
2.1.1. Nauczycielki indiańskie
2.1.2. Praca w organizacjach i administracji
2.1.3. Pielęgniarka/położna
2.2. Kobiece organizacje indiańskie z obszaru Tierrns Bajas
2.2.1. Przeglšd aktualnie działajšcych organizacji
2.2.2. Cele i założenia organizacji
3. Kobieta indiańska w projektach organizacji i instytucji rządowych i pozarządowych
3.1. Organizacje i instytucje rządowe i pozarzšdowe poruszajšce problemy kobiet indiańskich
3.2. Diagnozy i propozycje rozwišzań najważniejszych problemów dotyczących kobiet indiańskich
3.2.1. Kobieta a terytorium
3.2.2. Kobieta a polityka
3.2.3. Kobieta a prawodawstwo
3.2.4. Kobieta a zdrowie
3.2.5. Kobieta a edukacja

ROZDZIAŁ VII
UWAGI KOŃCOWE
Spis najważniejszych organizacji
Bibliografia
The traditional and modern position of women in the native communities of Bolivia in the non-Andean area (Summary)
Tradicional ? contemporänea situación de las mujeres en las comunidades indigenas en las Tierras Bajas de Bolivia (Resumen)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Tradycyjna i współczesna sytuacja kobiet w tubylczych społeczeństwach Boliwii na obszarze pozaandyjskim
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Socjologia nr 61
ISSN 0554-8225
ISBN 978-83-232-1980-4
Liczba stron 248
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się