Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy (PDF)

Regular Price 44,00 zł Cena promocyjna 22,00 zł

Monografia pt. Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy, pod redakcja naukową Moniki Christoph i Sonii Wawrzyniak, jest publikacją, której problematyka skupia się przede wszystkim wokół dwóch kategorii pojęciowych, niezwykle istotnych współcześnie, jakimi są potencjał szkoły i rynek pracy. Układ i struktura pracy wynikają z założonej i ujętej w tytule zależności między społeczno-edukacyjnym potencjałem szkoły a rynkiem pracy. Zostały wyodrębnione dwie duże części, z których pierwsza dotyczy przestrzeni współczesnej szkoły, kształtującej jej społeczno-edukacyjny potencjał, druga natomiast edukacyjnego wymiaru rynku pracy. Część pierwsza opracowania składa się z 16 rozdziałów, a część druga obejmuje 15 tekstów. W holistycznym ujęciu poszczególne rozdziały przedstawiają obszerne ujęcie problematyki wraz z uwzględnieniem indywidualnego podejścia każdego z autorów zarówno w wymiarze teoretycznym, praktycznym, jak i badawczym. Teksty przygotowane zostały przez łącznie 34 Autorki i Autorów w roku 2019 oraz na początku 2020.

Monika Christoph, Sonia Wawrzyniak

Szkoła a rynek pracy – wprowadzenie

CZĘŚĆ I

PRZESTRZENIE WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY A JEJ POTENCJAŁ

SPOŁECZNO-EDUKACYJNY

Eugeniusz Piotrowski

Wspomaganie rozwoju uczniów zdolnych jako ważny warunek postępu społecznego

Sonia Wawrzyniak

Uczeń z pasją – wspieranie uczniów w odkrywaniu indywidualnych zasobów

Patrycja Wesołowska

Zasoby uczniów jako fundament rozwoju osobistego i zawodowego

Sylwia Jaskulska

Relacje rówieśnicze jako czynnik ułatwiający pokonywanie progów szkolnych

Agata Matysiak-Błaszczyk, Barbara Jankowiak

Wybrane zagadnienia dotyczące kompetencji wychowawczych w pracy z młodzieżą

podejmującą zachowania ryzykowne

Kamila Słupska

Między pasją a obowiązkami. Młodzież wobec szans i zagrożeń

Łukasz P. Ratajczak

Odporność psychiczna dzieci i młodzieży wobec narastających utrudnień w zakresie

psychospołecznego funkcjonowania. Potrzeba kształtowania zasobów odpornościowych

Joanna Jarmużek

Wychowanie do samodzielności dziecka z wadą lub chorobą serca

Maria Porzucek-Miśkiewicz

Zadania pedagoga szkolnego we współczesnej szkole

Paulina Peret-Drążewska

„Syndrom umysłowości nowoczesnej” u młodzieży szkół średnich

Sylwia Polcyn

Teen drama jako element kultury popularnej a kształtowanie osobowości

młodego człowieka

Marta Dobrzyniak

Potencjał kompetencyjny kadry pedagogicznej. Aspekt kompetencji informatycznych

Agnieszka Barczykowska

Szkoła wobec procesu gentryfikacji – wzajemne relacje, szanse i zagrożenia

Mariusz Przybyła

Szkoła „złowiona” we własne sieci – rzecz o kształceniu tradycyjnym i komplementarnym

w obliczu pandemii koronawirusa Covid-19

Marta Kędzia, Katarzyna Sadowska

Profesjonalne szkolnictwo muzyczne w Polsce – perspektywa historyczna

Emilia Grzesiak

Współczesne wyzwania w obszarze edukacji STEM

CZĘŚĆ II

RYNEK PRACY A SZKOŁA – KONTEKSTY BUDOWANIA

POZYTYWNEGO DIALOGU

Ewa Solarczyk-Ambrozik

Doradztwo zawodowe – poradnictwo karierowe – w obliczu nowych wyzwań

Agnieszka Cybal-Michalska

Proaktywność jako strategia doświadczania sukcesu w karierze

Monika Christoph

Młodzi na rynku pracy, czyli kogo chcą zatrudniać współcześni pracodawcy?

Renata Tomaszewska

„Ogrodnicy i rośliny”. Współczesna edukacja a rynek pracy przyszłości

Małgorzata Rosalska

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole podstawowej – założone cele i rzeczywiste

wyzwania

Magdalena Piorunek, Joanna Nawój-Połoczańska

Poradnictwo zawodowe w systemie edukacji. Między postulatami a realiami

Magdalena Barańska

Przygotowanie do (potrzeb rynku) pracy vs przygotowanie do życia – kierunki działań

współczesnej szkoły

Joanna Kozielska

Tranzycja ze szkoły uczącej zawodu na rynek pracy w kontekście kompetencji przyszłości

i scenariuszy przyszłości rynku pracy

Małgorzata Mikut

Studia wyższe – między potrzebą samorealizacji a wymogami studiów i rynku pracy.

Obszary zaangażowania studentów

Lucyna Myszka-Strychalska

Młodzież z grupy NEET – wyzwania dla współczesnej edukacji oraz propozycje rozwiązań

Anna Mańkowska

Obywatel szyty na miarę. Edukacja moralna w szkole chińskiej

Katarzyna Ludwikowska

Metodyka doradztwa edukacyjno-zawodowego – między behawioryzmem a konstruktywizmem

Ewelina Szczechowiak

Potencjał doradztwa zawodowego w rzeczywistości szkolnej

Anna Oleszczyk

Jak pomóc nastolatkowi w wyborach edukacyjno-zawodowych? Wybrane działania

na przykładzie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Hubert Tomkowiak

Współzawodnictwo czy współpraca – model systemu edukacji a realia rynku pracy

Streszczenie. Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy

Summary. Social-educational potential of school and job market

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Tytuł (EN) Social-educational potential of school and job market
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia i Pedagogika nr 325
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3828-7 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323238287
Liczba stron 482
Liczba arkuszy wydawniczych 31,00
Zapisz się