Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4/2020

Open Access Open Access
11,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: PRESSto

Kwartalnik jest czasopismem recenzowanym, w którym publikuje się artykuły w języku polskim oraz w języku angielskim. Jego podstawowym celem jest ułatwienie badaczom rozpowszechniania rezultatów badań naukowych oraz wymiany poglądów i idei w ramach światowej wspólnoty naukowej. Publikowane są teksty ze wszystkich dziedzin prawa, ekonomii i nauk społecznych, odzwierciedlające bieżący stan i kierunki rozwoju polskiej i światowej nauki o prawie, ekonomii i społeczeństwie oraz prace poruszające aktualne problemy praktyki w tych dziedzinach. Preferowane są artykuły, które zawierają mocne ugruntowanie teoretyczne i metodologiczne z obszaru nauk prawnych, nauk ekonomicznych i socjologii oraz wskazują praktyczną doniosłość prowadzonych w nich rozważań lub konkluzji.

Quarterly is a peer-reviewed journal which publishes articles in both Polish and English. Our primary goals are to assist researchers in disseminating the results of their research and to promote the exchange views and ideas within the global scientific community. We publish texts from all fields of law, economics and the social sciences that reflect the current state and directions of development in Polish and international law, economics, and social science, as well as papers which address current issues associated with practice in these fields. We prefer articles that have strong theoretical and methodological foundations in the legal sciences, economic sciences, and sociology, and which indicate the practical significance of their considerations or conclusions.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4/2020
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana, e-book
Język polski, angielski
Typ publikacji Czasopismo naukowe
Wydanie I
ISSN 0035-9629, ISSN (Online) 2543-9170
DOI 10.14746/rpeis
Liczba stron 375
Format [cm] 17,0 x 24,0

Produkty powiązane

Zapisz się