Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Prawo fuzji i przyjęć. Zagadnienia wybrane, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli inwestycji zagranicznych

Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Przedmiotem książki jest omówienie podstawowych założeń leżących u podstaw nowelizacji ustawy z 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji dokonanej ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Nowelizacja wprowadziła nadzwyczajny reżim kontroli inwestycji zagranicznych. Prace nad Nowelizacją rozpoczęły się już w marcu 2020 r., krótko po wybuchu epidemii. Warto przypomnieć, że reakcją rynków finansowych na całym świecie na pandemię była krótkotrwała panika i wyprzedaż, która doprowadziła do drastycznego spadku kursów akcji. Polska, kraj wciąż traktowany jako rynek rozwijający się, a więc obciążony dodatkowymi ryzykami, doświadczyła równocześnie gwałtownego spadku wartości polskiego złotego i spadków notowań na warszawskiej giełdzie. Równoczesne zajście obu tych procesów sprawiło, że majątek polskich przedsiębiorców, w tym spółek należących do Skarbu Państwa, został z dnia na dzień drastycznie przewartościowany.  

Rozważania rozpoczyna analiza kompetencji w zakresie kontroli inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej. Następnie omówiony zostaje zakres przedmiotowy i podmiotowy, w szczególności problematyka obejścia prawa. W dalszym ciągu przedmiotem analiz są przesłanki wyrażenia sprzeciwu oraz problematyka sankcji. Rozważania zamyka analiza wybranych zagadnień proceduralnych i kolizyjnoprawnych aspektów kontroli inwestycji zagranicznych.

Wykaz skrótów

CZĘŚĆ 1. KONTROLA INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki kontroli inwestycji zagranicznych
1. Zagadnienia terminologiczne
2. Czynności i zdarzenia aktualizujące obowiązek notyfikacyjny
2.1. Adresaci ustawy
2.2. Znaczące uczestnictwo
2.3. Nabycie dominacji
2.4. Nabycie pośrednie
2.5. Nabycie następcze

Rozdział II. Zakres podmiotowy ochrony
1. Spółki publiczne
2. Właściciele infrastruktury krytycznej
3. Przedsiębiorcy tzw. starej gospodarki
4. Przedsiębiorcy tzw. nowej gospodarki
5. Uzasadnienie i ocena przyjętego rozwiązania

Rozdział III. Przesłanki wyrażenia sprzeciwu i problematyka sankcji
1. Przesłanki wyrażenia sprzeciwu
2. Sankcja nieważności ze szczególnym uwzględnieniem aspektów kolizyjnoprawnych
3. Sankcja utraty prawa wykonywania głosu ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kolizyjnoprawnych

Rozdział IV. Zagadnienia proceduralne kontroli inwestycji zagranicznych
1. Charakter obowiązku notyfikacji
2. Treść zawiadomienia
3. Dwie fazy postępowania: wstępne postępowanie sprawdzające i postępowanie kontrolne
4. Decyzje wydawane przez organ kontroli
5. Sądowa kontrola decyzji wydawanych w postępowaniach z zakresu ustawy o kontroli niektórych inwestycji (wzmianka)

Rozdział V. Zgodność ustawy o kontroli niektórych inwestycji z prawem Unii Europejskiej. Rozporządzenie screeningowe
1. Reżim podstawowy
1.1. Postępowanie pilotażowe i zarzuty Komisji Europejskiej
1.2. Stanowisko rządu RP
1.3. Ocena
2. Rozporządzenie screeningowe – wzmianka
2.1. Stosunek rozporządzenia do regulacji przyjmowanych przez państwa członkowskie
2.2. Czynniki, które mogą być brane pod uwagę przy ocenie inwestycji
2.3. Struktura rozporządzenia
2.4. Kierunkowe wzorce mechanizmu kontroli
3. Reżim covidowy

Rozdział VI. Podsumowanie i wnioski de lege ferenda
1. Uchylenie ochrony wszystkich spółek publicznych
2. Kształt listy w zależności od dalszych decyzji ustawodawcy pod wpływem Komisji Europejskiej
3. Organ właściwy
4. Technika legislacyjna i postulaty uczynienia regulacji bardziej przyjazną dla przedsiębiorców

CZĘŚĆ 2. WPŁYW NOWELIZACJI Z 2022 R. NA WYBRANE INSTYTUCJE PRAWA WEZWAŃ

Rozdział I. Godziwa cena akcji proponowana w wezwaniu i wpływ transakcji pośredniego nabycia akcji na określenie ceny

Rozdział II. Działanie w porozumieniu

Rozdział III. Sankcje z tytułu naruszenia obowiązków w zakresie wezwań

CZĘŚĆ 3. NOWELIZACJA Z 19 LIPCA 2019 R. USTAWY Z 20 GRUDNIA 1996 R. O PORTACH I PRZYSTANIACH MORSKICH JAKO PRZYKŁAD INGERENCJI WŁADZY PUBLICZNEJ W PROCESY FUZJI I PRZEJĘĆ

Rozdział I. Rozwiązania ustawy istotne z perspektywy fuzji i przejęć
1. Artykuł 3b
2. Artykuł 3c

Rozdział II. Sankcje związane z naruszeniem art. 3b i 3c ustawy z 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich
1. Sankcja nieważności
1.1. Brzmienie właściwych przepisów
1.2. Charakter prawny nieważności
1.3. Zakres sankcji nieważności
1.4. Podmioty legitymowane do zaskarżenia uchwały
2. Utrata możności wykonywania prawa głosu
3. Odesłanie z art. 3c ust. 3 u.p.p.m.

Rozdział III. Postulaty de lege ferenda

Bibliografia

Summary (Mergers and Acquisitions Law. Selected issues, with particular emphasis on foreign investment control)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Prawo fuzji i przyjęć. Zagadnienia wybrane, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli inwestycji zagranicznych
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski
Tytuł (EN) Mergers and Acquisitions Law. Selected issues, with particular emphasis on foreign investment control
Wydanie I
Seria Prawo nr 255
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-4129-4
DOI 10.14746/amup.9788323241300
Liczba stron 148
Liczba arkuszy wydawniczych 9,00
Format [cm] 17 x 24
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się