Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Podmiot i system kulturowy

  • Dostępność: dostępny
  • ISBN: 978-83-232-3516-3
  • Kategoria: Filozofia i Logika
  • Data wydania: 2019
49,00 zł

Filozofując, zazwyczaj sądzimy, że jest jeden świat fizyczny (monizm), nadbudowany nad rzeczami (substancjalizm), wyposażonymi wyłącznie we własności pozytywne (pozytywizm metafizyczny), w regularny sposób powiązane ze sobą kauzalizm). Nic dziwnego: taka wizja rzeczywistości podyktowana jest przez praktykę życiową ludzi. Poddaje się jej na ogół nauka, a za nią filozofia (głównie współczesna). Wyjątek czynimy tylko dla siebie samych. To człowiek, i tylko on, ma być zdolny do "kreowania” niebywałych światów w swoim „umyśle” (mentalizm). A jego doświadczenie ma być – jedyne – zdolne do rozpoznania, co spośród tego, co „stworzyliśmy”, pokrywa się z rzeczywistością (empiryzm). Wolno przypuszczać, że wszystkie te poglądy są fałszywe. A jeśli nawet tak nie jest, warto wyobrażać sobie alternatywne wizje rzeczywistości poza tą, którą dyktuję nam nasza praktyka życiowa (i nasza pycha). Jedną z możliwych alternatyw próbuje obmyślić ta książka. Próbuje ona również – przepatrując tradycyjne trudności filozoficzne, a także sięgając po inspiracje do innych dziedzin, m.in. do poezji metafizycznej – argumentować, że zadanie takie jest mniej fantastyczne, niż mogłoby się zdawać. Mniej fantastycznej, niż więcej.

SPIS TREŚCI

Przedmowa (Izabela Nowak)

WPROWADZENIE

 

Część pierwsza

O PRAWDZIE

Rozdział I. HIPOTEZA PRZEDMIOTOWOŚCI PRAWDY

Rozdział II. O PARADOKSIE KŁAMCY, DYLEMACIE FREGEGO, TARSKIEGO WARUNKACH ADEKWATNOŚCI, PRAWDACH O PRZYSZŁOŚCI, KWARTECIE MOLNARA, ŁUKASIEWICZA POJMOWANIU FAŁSZU ORAZ O HEIDEGGERA ROZUMIENIU PRAWDY   

 

Część druga

O MYŚLI

Rozdział III. HIPOTEZA POZAŚWIATOWOŚCI „WYTWORÓW MYŚLOWYCH”

Rozdział IV. MIT REPREZENTACJI

Rozdział V. HIPOTEZA NIEPOZNAWALNOŚCI NEGATYWÓW

Rozdział VI. HIPOTEZA POZAŚWIATOWOŚCI WIEDZY I ZAWODNOŚCI POZNANIA 

Rozdział VII. O KARTEZJAŃSKIM COGITO, PARADOKSIE MOORE’A, BRAKU PRZYCZYNOWOŚCI MENTALNEJ, FIZYKALISTYCZNYM ARGUMENCIE DAVIDSONA, „BYTACH INTENCJONALNYCH”, PARADOKSIE INTENSJONALNOŚCI ORAZ BRZYTWIE OCKHAMA

 

Część trzecia

O UMYŚLE

Rozdział VIII. HIPOTEZA POZAŚWIATOWOŚCI UMYSŁU

Rozdział IX. PODMIOT METAFIZYCZNY I UMYSŁ

Rozdział X. UMYSŁ A ISTNIENIE

Rozdział XI. HIPOTEZA JEDNOŚCI BYTU I MYŚLI

 

Część czwarta

O PODMIOCIE

Rozdział XII. HIPOTEZA PUSTOŚCI ONTYCZNEJ KULTURY

Rozdział XIII. KULTUROWA NATURA ŚWIATA

MATERIAŁY DO KOLEJNYCH ROZDZIAŁÓW 

 

Część piąta

O ZNAKU

Rozdział XIV. UWAGI O JĘZYKOWYM OBRAZIE BYTOWOŚCI

MATERIAŁY DO KOLEJNYCH ROZDZIAŁÓW

Część szósta

O POZNANIU NAUKOWYM

Rozdział XV. HIPOTEZA JEDNORODNOŚCI TEORII I DOŚWIADCZENIA

Rozdział XVI. HIPOTEZA METODOLOGICZNEJ JEDNOŚCI NAUK PRZYRODNICZYCH I SPOŁECZNYCH

 

Część siódma

O POZNANIU ARTYSTYCZNYM

Rozdział XVII. HIPOTEZA NEGATYWISTYCZNEJ NATURY METAFORY

MATERIAŁY – PRZYCZYNEK DO ROZUMIENIA HIPOTEZY O WIELOŚCI ŚWIATÓW W KULTURZE

 

Część ósma

O POZNANIU RELIGIJNYM

Rozdział XVIII. HIPOTEZA RACJONALNOŚCI MAGII

Rozdział XIX. SCHOLASTYKA I MISTYKA W UJĘCIU UNITARNYM

Rozdział XX. PROBLEM SPRAWDZALNOŚCI METAFIZYKI UNITARNEJ

MATERIAŁY DO KOLEJNYCH ROZDZIAŁÓW

ZAKOŃCZENIE. ARGUMENTY ZA METAFIZYKĄ UNITARNĄ I JEJ OGRANICZENIA

DODATKI

Dodatek A. HIPOTEZA ZWĘŻANIA SIĘ PRZESTRZENI

Dodatek B. HIPOTEZA FUNKCJONALNOŚCI ZŁOŻEŃ CIAŁ

Dodatek C. HIPOTEZA WIELOŚCI EWOLUCJI SOMATYCZNYCH

Dodatek D. HIPOTEZA FUNKCJONALNOŚCI ZŁOŻEŃ INDYWIDUÓW

Dodatek E. O TAK ZWANYCH PODSTAWOWYCH PRAWACH MYŚLENIA

Dodatek F. O KWADRATACH LOGICZNYCH W STRUKTURZE NEGATYWISTYCZNEJ METAFIZYKI UNITARNEJ

Dodatek G. RELATYWIZM I ABSOLUTYZM W POJMOWANIU LOGIKI

Dodatek H. UWAGI O POJĘCIU PRZYPADKU

Dodatek I. SZKOŁA LWOWSKO-WARSZAWSKA A MARKSIZM

Dodatek J. PROBLEM NAUKOWOŚCI TEOLOGII

Dodatek K. PRZYCZYNEK DO ROZUMIENIA HIPOTEZY O WIELOŚCI ŚWIATÓW

Dodatek L. O MOŻLIWOŚCI DALSZYCH ROZWINIĘĆ

Dodatek M. WIELOŚĆ POJĘĆ SUBSTANCJI A UNIWERSUM UNITARNE

Dodatek N. PARAFRAZA POJĘCIA JEDNI PLOTYNA

 

OD AUTORA. SŁOWO KOŃCOWE

LITERATURA CYTOWANA

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Podmiot i system kulturowy
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Subject and cultural system
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
ISBN 978-83-232-3516-3
Liczba stron 726
Liczba arkuszy wydawniczych 45,00
Format [cm] 17,0 x 24,00
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się