Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Obraz jako obiekt teoretyczny. Studia z teorii i historii badań nad sztuką

30,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Obraz jako obiekt teoretyczny to drugi w cyklu po tomie Obrazy mocne – obrazy słabe (2018) zbiór artykułów powstałych jako pokłosie rogalińskiego seminarium historyków sztuki. Niniejsza publikacja zogniskowana jest na relacji między dziełami sztuki a rozmaitymi strategiami teoretycznymi wykorzystującymi ich potencjał ikoniczny. Poszczególne studia zawierają analizy różnego rodzaju sprzężeń między myślą dyskursywną a wizualnością w dziejach sztuki i humanistyki. Wnioski wywiedzione z badania określonych przypadków pozwalają na zadanie pytań w szerszej optyce teoretycznej. W toku rozważań przywołane są koncepcje z obszaru filozofii (m.in. Platon, Walter Benjamin, Jacques Derrida), teorii sztuk wizualnych (m.in. Leon Battista Alberti, Wilhelm Worringer, Hans Sedlmayr, Timothy J. Clark, Hans Belting, Mieke Bal) oraz dzieła sztuki od nowożytności po współczesność (Lorenzo Lotto, Edouard Manet, Marcel Duchamp, Paul Klee, Walter Gropius, Władysław Strzemiński, Robert Rumas).

 

 

Łukasz Kiepuszewski

Argument obrazu. Wprowadzenie

Stanisław Czekalski

Obraz teoretyzujący, obraz teoretyzowany i historia sztuki

Ryszard Kasperowicz

Sofista – teoria obrazu poza granicami obrazowania?

Jacek Jaźwierski

Problem „powierzchni” w koncepcji kompozycji historii Leona Battisty Albertiego

Łukasz Kiepuszewski

Autoportret po dekonstrukcji. Nancy i Derrida

Michał Haake

Targ za Żelazną Bramą Józefa Pankiewicza – utracona alegoria?

Dorota Kownacka-Rogulska

Opowiadane z pamięci. Obraz jako narzędzie metody „kontrfaktualnej”. Wilhelm Worringer

i George Augustus Moore – rozważania paraobrazowe

Agnieszka Rejniak-Majewska

Estetyczna negatywność i spektakl nowoczesności Un bar aux Folies Bergère jako przedmiot

społecznej historii sztuki

Maria Poprzęcka

Obraz nieistniejącego obrazu. Hansa Beltinga obraz teoretyczny

Gabriela Świtek

Przezroczystość obrazu / dematerializacja architektury. Przypadek Picassa i Gropiusa

Piotr Juszkiewicz

Anioł regeneracji

Anna Markowska

Malarstwo w poszerzonym polu. Sala Neoplastyczna jako suplement i obraz szkatułkowy

Łukasz Rozmarynowski

Obraz i informacja. O twórczości Ryszarda Winiarskiego w świetle teorii gier

Mariusz Bryl

Instalacja jako „forma krytyczna”. B.H. i O. Roberta Rumasa

Image as the Theoretical Object is a second in a series after Strong Images – Weak Images (2018). It is a collection of essays written as a result of art historian conference in Rogalin. These publication is focused is on the relation between work of art a various theoretical strategies employing their iconic potential. Individual papers contain analyses of various kind of conflicting relationships between discourse and visuality in the history of art and humanities. Conclusions derived from each case study allow to put forward questions in wider theoretical perspective. The authors of the considerations draw on different concepts from philosophy (including Plato, Walter Benjamin, Jacques Derrida) theory of visual arts Leon Battista Alberti, Wilhelm Worringer, Hans Sedlmayr, Timothy J. Clark, Hans Belting, Mieke Bal) and works of art from early modernity to contemporary times (Lorenzo Lotto, Edouard Manet, Marcel Duchamp, Paul Klee, Walter Gropius, Władysław Strzemiński, Robert Rumas).

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Obraz jako obiekt teoretyczny. Studia z teorii i historii badań nad sztuką
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Image as the Theoretical Object
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
ISBN 978-83-232-3839-3
DOI 10.14746/amup.9788323238409
Liczba stron 216
Liczba arkuszy wydawniczych 17,50
Format [cm] 16,8 x 23,8
Rodzaj oprawy miękka

Produkty powiązane

Zapisz się