Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Nowy autotematyzm? Metarefleksja we współczesnej humanistyce

  • Dostępność: dostępny
  • ISBN: 978-83-232-3843-0
  • Kategoria: Filologia Polska
  • Data wydania: 2021
34,00 zł

Publikacja jest pokłosiem zorganizowanej w listopadzie 2019 roku sesji naukowej poświęconej autotematyzmowi we współczesnej humanistyce, a także elementem szerszego projektu badawczego, którego celem jest metodologiczne odświeżenie i przywrócenie badaniom literaturoznawczym pojęcia autotematyzmu, popularnego w XX stuleciu w związku z dominacją paradygmatu strukturalno-semiotycznego oraz żywotnością poetyk modernistycznych, współcześnie zaś (między innymi w wyniku transformacji politycznej oraz przemian kulturowych i infrastrukturalnych po roku 1989) nieco odsuniętego. Książka, którą Czytelnicy i Czytelniczki trzymają w rękach, stanowi próbę zmierzenia się z metarefleksją w jej mnogich współczesnych wydaniach, będąc zarazem przekrojową próbą odpowiedzi na przynajmniej niektóre z pytań, które powinniśmy zadawać dziś literaturze, lub które literatura powinna zadawać sobie sama.

 

Przedmowa

I. PRZEKROJE

Agnieszka Waligóra

Przeciwko autotematyzmowi

Jarosław Płuciennik

Autotematyzm i jakościowe badanie? Rola metakognicji w obserwacji uczestniczącej

na kilku przykładach

Witold Sadowski

„Potyczka we wsi Wiersze”, czyli wersyfikacja jako temat poezji najnowszej

Iwona Misiak

Potencja autotematyzmu (na przykładzie nowofalowej poezji kobiet)

Karol Maliszewski

Autotematyzm w nowej poezji kobiet

Ewa Kraskowska

Autotematyzm a tzw. literatura środka. Na przykładzie powieści kobiecej

Małgorzata Mikołajczak

„Pocałunek śmierci”. Autotematyzm w wersji regionalnej

Bernadetta Darska

Reporter i reporterka o sobie i o uprawianym gatunku. Na wybranych przykładach

Marta Stusek

Nowe oblicza autotematyzmu w twórczości polskich autorek komiksów

II. ZBLIŻENIA. POEZJA

Magdalena Kokoszka

„Bio-transfiguracje” poetyckie? Uwagi do Tymoteusza Karpowicza koncepcji

poezji

Iga Skrzypczak

„Moja szara strefa powoli obejmuje poezję”. O autotematycznym charakterze

Szarej strefy Tadeusza Różewicza

Katarzyna Wądolny-Tatar

Wiersz-luka, bezwiersz, znikopis. Negatywny autotematyzm w późnej poezji

Urszuli Kozioł

Bogna Wiczyńska

Autotematyzm, autokreacja i autodestrukcja na przykładzie poezji Andrzeja

Babińskiego

Joanna Dembińska-Pawelec

„To ja dopiero będę twoimi słowami”. Autotematyzm we wczesnej twórczości

Stanisława Barańczaka

Anna Spólna

„Język to same errata”. Jacek Podsiadło o przymusie pisania

Iwona Gralewicz-Wolny

„Więc jak to jest z poetami?”. Refleksja metapoetycka w wierszach Wojciecha

Bonowicza

Paweł Mackiewicz

„Jest obietnicą. Jest sekutnicą”. Autotematyzm wiersza na przykładzie [Ka] Marcina

Sendeckiego

Jerzy Borowczyk, Krzysztof Skibski

Autotematyczne kadry Małgorzaty Lebdy

III. ZBLIŻENIA. PROZA

Agnieszka Czyżak

Autotematyzmy czy autofikcje? Przypadek Marka Bieńczyka

Jarosław Fazan

Autokreacja i fantastyka. Kryzys autotematyzmu w powieściach Wita Szostaka

Anna Chróściak (Tomczyk)

Autotematyczne przemieszczenia Wita Szostaka

Izabela Sobczak

Między autotematyzmem a intertekstualnością. O twórczości Ewy Kuryluk

Agnieszka Kocznur

Autokreacja, autobiografia, autofikcja? O metanarracji w Roku królika Joanny

Bator

Karolina Olech

Autorze, gdzie jesteś? Autotematyzm w literaturze dziecięcej na przykładzie twórczości

Wiktora Woroszylskiego

Dorota Pielorz

„Seria niefortunnych zdarzeń” Lemony’ego Snicketa jako cykl autotematycznych

powieści (nie) dla dzieci

Noty biograficzne

 

This book is the aftermath of a conference in contemporary humanities organized in November 2019 and dedicated to self-automatism and an element of a broader research project, whose goal is to methodologically refresh and restore the concept of self-referentiality, which was popular in the 20th century due to the dominance of the structural-semiotic paradigm and the vitality of modernist poetics, but which is presently somewhat removed (as a result of political transformations, as well as cultural and infrastructural changes after 1989, among other reasons). The book is an attempt to confront meta-reflection in its numerous contemporary editions, and at the same time is a cross-sectional attempt to answer at least some of the questions that we should be asking literature today, or that literature should be asking itself.

Więcej informacji
Typ publikacji Monografia
Rok wydania 2021
DOI https://doi.org/10.14746/amup.9788323238447
Wersja publikacji drukowana
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Nowy autotematyzm? Metarefleksja we współczesnej humanistyce
Informacje szczegółowe
Tytuł (EN) New Autothematism? Meta-reflection in Contemporary Humanities
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Polska nr 228
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-3843-0
Liczba stron 338
Liczba arkuszy wydawniczych 23,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się