Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Liczby w cyfrowym świecie. Rozmowy o współczesnej edukacji matematycznej dziecka (PDF)

23,00 zł

Na przestrzeni ostatnich lat, w wyniku silnej technicyzacji życia, zmienił się model rozwoju dzieci i młodzieży, a w konsekwencji i model edukacji. Nie chodzi już tylko o prymitywne stosowanie elementów e-learningu, ale o całe spektrum podejść do uczenia się wspomaganego technologicznie. Książka Liczby w cyfrowym świecie. Rozmowy o współczesnej edukacji matematycznej dziecka ukazuje różne podejścia, reprezentowane przez wybitnych badaczy realizujących projekty naukowe dotyczące edukacji matematycznej i jej współczesnych uwarunkowań, głównie oscylujących wokół technologicznych przeobrażeń dzisiejszej rzeczywistości. Publikacja przedstawia w przystępny sposób takie zagadnienia, jak technologiczne wspomaganie edukacji matematycznej dzieci, aktualne determinanty procesu uczenia się matematyki, podejścia do jej poznawania, jak i „odczarowania”, a dokładniej pozbycia się „lęku przed i do” matematyki. Każdy rozdział prezentuje wyniki badań, refleksje czy opinie piszących je autorów. Jest to więc publikacja podejmująca ważne i aktualne problemy dotyczące szeroko ujmowanej edukacji matematycznej. Jest to także projekt niejako niedokończony, zapowiadający kontynuację podjętych „rozmów” w kolejnych tomach Liczb w cyfrowym świecie.

Przedmowa
Wstęp
Małgorzata Żytko
Aktywność matematyczna dzieci – odkrywanie czy odtwarzanie?
Urszula Oszwa
Rola emocji w edukacji matematycznej: lęk przed matematyką a osiągnięcia uczniów
Beata Bugajska-Jaszczołt, Monika Czajkowska
Wielowymiarowość kompetencji arytmetycznych – między teorią a praktyką
Edyta Juskowiak
O tym, jak przyszli nauczyciele matematyki (nie) korzystają z nowych technologii w procesie
rozwiązywania zadań
Stefan Rollnik, Joanna Mix
Aktualna sytuacja digitalizacji szkół w Niemczech
Tomasz Przybyła, Maria Duszczak, Agnieszka Kruszwicka, Weronika Rochatka, Michał Klichowski
Zastosowania neurofeedbacku w edukacji matematycznej: eksperyment Speed-Math z udziałem
uczniów wyższych klas szkoły podstawowej
Kinga Kolczyńska-Przybycień, Hubert Przybycień
Zastosowania prostych narzędzi informatycznych do wspomagania rozwiązywania
problemów, również całkiem niebanalnych w procesie kształcenia matematycznego
Izabella Kaiser
Edukacja matematyczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Over the last few years, as a result of the strong technicization of life, the developmental model for children and young people has undergone change and, consequently, so has the model of education. It is no longer merely a matter of the primitive use of e-learning elements, but of the whole spectrum of approaches to technology-assisted learning. The book Liczby w cyfrowym świecie. Rozmowy o współczesnej edukacji matematycznej dziecka (Numbers in the digital world. Discussions on modern mathematics education of children) presents various approaches represented by prominent scholars carrying out scientific projects on mathematics education and its present-day conditions, mainly focused on technological transformations in contemporary reality. The publication presents in an accessible way such issues as technological support of mathematics education of children, current determinants of the process of learning mathematics, approaches to learning mathematics, and 'disenchantment', or to be more precise, eradicating 'the fear of mathematics'. Each chapter presents research findings, discussions and the opinions of the authors. Thus it is a publication dealing with important topical problems concerning what is broadly understood as mathematics education. It is also an unfinished project, which promises to continue these "conversations" in subsequent volumes of Liczby w cyfrowym świecie.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Liczby w cyfrowym świecie. Rozmowy o współczesnej edukacji matematycznej dziecka (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski
Tytuł (EN) Numbers in the digital world. Discussions on modern mathematics education of children
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia i Pedagogika nr 336
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3908-6 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323239086
Liczba stron 172
Liczba arkuszy wydawniczych 12,00

Produkty powiązane

Zapisz się