Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku

 • Dostępność: dostępny
 • ISBN: 978-83-232-2180-7
 • Kategoria: Geografia/Geologia
 • Data wydania: 2010
58,00 zł

– Puchar Ministra – Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki (XV Targi Książki w Krakowie)
– Nagroda w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki (XV Targi Książki w Krakowie)
– Wyróżnienia w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską (XVII Wrocławskie Targi Książki Naukowej)

 • PRZEDMOWA

 • 1. WSTĘP

 • 2. KLIMAT JAKO ELEMENT ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ORAZ METODY JEGO BADANIA

 • 3. CZYNNIKI WYWIERAJĄCE WPŁYW NA KLIMAT POLSKI
  • 3.1. Czynniki geograficzne
   • 3.1.1. Szerokość geograficzna (nasłonecznienie Ziemi)
   • 3.1.2. Położenie obszarów lądowych względem mórz i oceanów
   • 3.1.3. Ukształtowanie powierzchni terenu
   • 3.1.4. Pokrycie terenu
  • 3.2. Czynniki solarne
   • 3.2.1. Usłonecznienie
   • 3.2.2. Bilans promieniowania słonecznego
  • 3.3. Czynniki cyrkulacyjne
   • 3.3.1. Ciśnienie powietrza
   • 3.3.2. Kierunki napływu powietrza
   • 3.3.3. Masy powietrza i fronty atmosferyczne
   • 3.3.4. Wybrane sytuacje synoptyczne i uwarunkowana nimi pogoda
   • 3.3.5. Kierunki i prędkości wiatru

 • 4. ROZKŁAD PRZESTRZENNY WYBRANYCH WARTOŚCI WAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW POGODY
  • 4.1. Temperatura powietrza
   • 4.1.1. Rozkład przestrzenny, przebieg w roku oraz wahania temperatury powietrza
   • 4.1.2. Występowanie dni i okresów charakterystycznych pod względem termicznym
  • 4.2. Zachmurzenie ogólne nieba i mgły
   • 4.2.1. Średnie roczne i miesięczne wielkości zachmurzenia ogólnego nieba
   • 4.2.2. Występowanie dni pogodnych i pochmurnych
   • 4.2.3. Częstość występowania mgieł
  • 4.3. Wilgotność powietrza
   • 4.3.1. Ciśnienie pary wodnej
   • 4.3.2. Wilgotność względna powietrza
  • 4.4. Opady atmosferyczne i pokrywa śnieżna
   • 4.4.1. Roczne i miesięczne sumy opadów atmosferycznych
   • 4.4.2. Liczba dni z opadem
   • 4.4.3. Opady gradu
   • 4.4.4. Pokrywa śnieżna
  • 4.5. Burze

 • 5. CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WYRÓŻNIONYCH TYPÓW POGODY
  • 5.1. Stany pogody i zasady ich klasyfikacji
  • 5.2. Średnie roczne liczby dni z typami pogody ciepłej
  • 5.3. Średnie roczne liczby dni z typami pogody przymrozkowej
  • 5.4. Średnie roczne liczby dni z typami pogody mroźnej

 • 6. KLIMATYCZNE PORY ROKU NA OBSZARZE POLSKI
  • 6.1. Cechy klimatycznych pór roku oraz zróżnicowanie przestrzenne dat ich początku i długości

 • 7. REGIONY KLIMATYCZNE POLSKI
  • 7.1. Wybrane regionalizacje i ich kryteria
  • 7.2. Granice regionów klimatycznych w świetle częstości występowania dni z wyróżnionymi typami pogody
  • 7.3. Wartości średnie głównych elementów pogody oraz średnia roczna liczba dni z wyróżnionymi typami pogody w regionach klimatycznych
  • 7.4. Obszary górskie - Karpaty Zachodnie i Sudety

 • 8. ZMIANY KLIMATU - ZARYS PROBLEMU
  • 8.1. Zmiany klimatu uwarunkowane czynnikami naturalnymi
  • 8.2. Zagadnienie wpływu czynnika antropogenicznego na zmiany klimatu
  • 8.3. Zarys zmian klimatu na terenie Europy w holocenie
  • 8.4. Klimat w przyszłości w świetle zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym

LITERATURA

ZAŁĄCZNIK DO ROZDZIAŁU 5

CLIMATE OF POLAND IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY (Summary)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Podręcznik, skrypt
Wydanie I
ISBN 978-83-232-2180-7
Liczba stron 490
Liczba arkuszy wydawniczych 34,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się