Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Impact of CJEU Case-law on Excise Duty Regulations in Selected EU Member States (PDF)

18,00 zł

The impact of the case-law of the Court of Justice of the European Union (CJEU) on the application of tax regulations is unquestionable, both in judiciary practice and in legal scholarly writings. However, the effect of CJEU jurisprudence on the process of passing tax laws is far less commonly addressed in scholarly discourse.

While theorists rarely take interest in the CJEU’s influence on law-making, the notion itself is nevertheless of significant importance for tax regulations, both in theory and in practice. The said notion encompasses a number of issues which – if clarified – may contribute to further development of tax law studies and indeed improve the quality of taxation-related legislative processes in EU Member States.

This monograph sets out to demonstrate CJEU-inspired changes in tax legislations in selected EU Member States. Given the theoretical importance of the analysed issues, studies on tax legislation are accompanied by papers addressing the relationship between the judiciary (represented by national courts) on the one hand and law-making processes on the other, as seen from constitutional, historical and academic perspective.

Acknowledgements

Notes on Contributors

Introduction (Dominik Mączyński)

CHAPTER I

Courts and Lawmaking (Andrzej Gomułowicz)

CHAPTER 2

The origins of settling disputes in public law by administrative courts in modern Europe (Małgorzata Materniak-Pawłowska and Grzegorz Smyk)

CHAPTER 3

The activity of the judiciary and its effect on the legislative authority (Jerzy W. Ochmański)

CHAPTER 4

The impact of the case-law of the Court of Justice of the European Union on the adoption of tax law in Poland (Dominik Mączyński)

CHAPTER 5

The impact of the case-law of the Court of Justice of the European Union on the imposition of excise duties in the Czech Republic (Tomáš Sejkora)

CHAPTER 6

“The passion of respectable folk”: the EU and Hungarian National Caselaw on Excise Duty (Darák Péter)

CHAPTER 7

The effect of Court of Justice of the European Union case-law on Polish legislation concerning excise duty on passenger cars (Dominik Mączyński)

CHAPTER 8

The impact of the case-law of the Court of Justice of the European Union on the domestic legislation concerning excise duties in Poland (Edgar Drozdowski)

CHAPTER 9

The impact of the case-law of the Court of Justice of the European Union on the imposition of excise duties in Slovakia (Andrea Szakács (née Koroncziová), Peter Rakovský and Matej Kačaljak)

CHAPTER 10

The impact of the Case-law of the Court of Justice of the European Union on the Imposition of Excise Duties and Taxation Regulation in Slovenia (Maja Klun and Polonca Kovač)

Conclusions (Dominik Mączyński)

Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na sferę stosowania prawa podatkowego jest niekwestionowany w doktrynie i judykaturze. W znacznie mniejszym stopniu przedmiotem dyskursu naukowego jest problematyka wpływu jurysprudencji TSUE na proces stanowienia prawa podatkowego. Mniejsze zainteresowanie doktryny prawa podatkowego problematyką wpływu orzecznictwa TSUE na stanowienie prawa podatkowego nie oznacza jednak, że zagadnienie to jest mniej istotne zarówno dla teorii, jak i praktyki prawa podatkowego. Przeciwnie, w ramach tej problematyki mieści się wiele zagadnień, których wyjaśnienie może przyczynić się do rozwoju nauki prawa podatkowego i polepszenia jakości procesu stanowienia prawa podatkowego w państwach Unii Europejskiej. Celem opracowania jest ukazanie zmian w ustawodawstwach podatkowych wybranych państw Unii Europejskiej, których źródłem było orzecznictwo TSUE. Ze względu na doniosłość teoretyczną analizowanej problematyki badania nad legislacją podatkową poszczególnych państw uzupełnione zostały rozważaniami dotyczącymi relacji zachodzących między wymiarem sprawiedliwości reprezentowanym przez sądy krajowe a stanowieniem prawa w ujęciu ustrojowym, historycznym i doktrynalnym.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Impact of CJEU Case-law on Excise Duty Regulations in Selected EU Member States (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język angielski
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Adam Mickiewicz University Law Books no. 17
ISBN 978-83-232-3898-0 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323238980
Liczba stron 184
Liczba arkuszy wydawniczych 12,50

Produkty powiązane

Zapisz się