Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Historia, manipulacja i trauma. Przypadek Katalonii (PDF)

35,00 zł

Autor proponuje analizę narracji o przeszłości Katalonii, przede wszystkim o jej relacjach z Hiszpanią, które w katalońskim dyskursie przedstawiane są w taki sposób, by świadomość historyczna Katalończyków kształtowała się w kategoriach krzywd. Skupianie się na kwestii „bycia ofiarą” umożliwia budowanie poczucia wspólnotowego przez celebrowanie traumy historycznej. Tym samym mamy tu do czynienia nie tyle z historią jako krytycznym namysłem nad przeszłością, ile z historią pamięci. Książka pokazuje, jak dawne wydarzenia, zwłaszcza klęska 1714 roku, stały się szczególnym tropem interpretacyjnym przybierającym postać widma z przeszłości, które nawiedzając katalońskie społeczeństwo, narzuca mu, w jaki sposób przeszłość ma być pamiętana i postrzegana.

Podziękowania
Agraïments
Agradecimientos
Wstęp
Rozdział pierwszy
Katalońska choroba przeszłości
1.1. Gra w ofiarę: fantazmat hiszpańskiego oprawcy
1.2. Tożsamość jako produkt historii
1.3. El fet diferencial jako paradygmat
1.4. Ku nacjonalizacji katalońskiej historii
1.5. Pujolizm: ideologiczne podstawy fer Catalunya
Rozdział drugi
Manipulowanie przeszłością jako praxis
2.1. Pisanie historii, pisanie traumy
2.2. Kompromis z Caspe (1412): początek kastylijskiej opresji
2.3. Wojna żeńców i fiasko katalońskiej secesji (1640–1652)
2.4. Kapitulacja Barcelony (1714): koniec niezależnej Katalonii
2.5. Rafael Casanova czy Josep Moragues? Spór o bohatera narodowego Katalonii
Rozdział trzeci
Katalońskie przeciw- i pseudohistorie albo mit terapeutycznej narracji
3.1. Fèlix Cucurull: Katalonia jako naród poddany Kastylii
3.2. Josep Maria Batista i Roca: Katalonia jako kolonia Kastylii
3.3. Sympozjum „Hiszpania przeciw Katalonii (1714–2014)”: brzemię historycznego antagonizmu
3.4. Jaume Sobrequés i Callicó: Katalonia między Scyllą odmienności a Charybdą represji
3.5. Jordi Bilbeny: Katalonia jako ofiara kastylijskiej cenzury
Zakończenie
Bibliografia
Indeks nazwisk
Resum. Història, manipulació i trauma. El cas de Catalunya
Resumen. Historia, manipulación y trauma. El caso de Cataluña
Summary. History, Manipulation and Trauma. Catalonia: A Case History

The author undertakes an analysis of the narrative of Catalonia’s past, in particular where it concerns its relations with Spain which, in the Catalan discourse, happen to be presented in a way that moulds historical awareness of Catalans in terms of injustices the nation has suffered. Focusing on “victimhood” makes it possible to forge a sense of community by celebrating historical trauma. Consequently, we are dealing not so much with history as critical reflection on the past, but with a history of memory. This book sets out to show how the landmarks of Catalan history – the defeat of 1714 in particular – became a salient interpretive trope which, having assumed the shape of a spectre of the past that haunts the Catalan community, dictates how that past should be remembered and perceived.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Historia, manipulacja i trauma. Przypadek Katalonii (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski
Tytuł (EN) History, Manipulation and Trauma. Catalonia: A Case History
Wydanie I
Seria Historia nr 245
ISSN 0554-8217
ISBN 978-83-232-3906-2 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323239062
Liczba stron 516
Liczba arkuszy wydawniczych 31,00

Produkty powiązane

Zapisz się