Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Spójrz na szyld

Spójrz na szyld
Wkrótce będzie dostępna w naszym sklepie internetowym nowatorska publikacja z zakresu polskiej i bułgarskiej chrematonimii przedstawia funkcjonowanie firmonimów na szyldach – wizualnych nośnikach informacji i reklamy – w polskich i bułgarskich miastach (m.in. Warszawie, Sofii, Poznaniu, Płowdiwie) w latach 2016-2019. Obiektem zainteresowań autora stały się zwłaszcza szyldy z nazwami lokali gastronomicznych, stanowiące bardzo liczny, jak i różnorodny oraz wyróżniający element pejzażu miast. Podstawą wyboru nazewnictwa były w równej mierze kompetencje zawodowe, jak i zainteresowania badawcze autora, który analizował nie tylko firmonimy jako takie, ale również ich design, zwracając uwagę na fakt, że nazwa i nośnik, na którym została ona ukazana, wzajemnie się warunkują i dopełniają. Autor wskazuje też na znaczenie, jakie w przypadku nazw polskich i bułgarskich odgrywa różnica alfabetów, co wpływa na odbiór zawartych w firmonimie treści. W książce przedstawione zostały również podobieństwa i różnice w kreowaniu i projektowaniu szyldów (pokazano określone tendencje występujące w Polsce i Bułgarii) oraz różnice w ich postrzeganiu przez odbiorców.


Zapisz się