Język
Nawigacja mobilna Strona główna

„Smak drogi” wygrał!

„Smak drogi” wygrał!

Podczas otwarcia XXXI Targów Książki Historycznej ogłoszono laureatów 28. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka. Członkowie Kapituły podjęli decyzję o przyznaniu Nagrody Głównej ex aequo dwóm tytułom oraz sześciu wyróżnień.

Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka za rok 2023 otrzymały ex aequo: Krystyna Pieniążek-Marković za „Smak drogi. Podróże chorwackiego romantyzmu (1839-1860)”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Aleksandra Wojtaszek, „Fjaka. Sezon na Chorwację”, Wydawnictwo Czarne.

Jury postanowiło ponadto przyznać wyróżnienia (w kolejności alfabetycznej):

Iwona Fischer, „Rząd na emigracji, kancelaria poza krajem. Materiały związane z działalnością Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie z lat 1917-1922 ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie”, Archiwum Narodowe w Krakowie,

Božidar Jezernik, „Jugosławia. Kraina marzeń”, tłum. Sylwia Nowak-Bajcar, Universitas (wyróżnienie specjalne) Krzysztof Mordyński, „Godło Uniwersytetu Warszawskiego. Dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego,

Krzysztof Popek, Bartłomiej Rusin, „Uchodźcy, czyli goście Boga. Studia z dziejów migracji bałkańskich w XIX wieku – przypadek Bułgarii i Serbii”, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica,

Lucyna Rzepecka-Raczyńska „Przychodzimy odchodzimy. Dzieje rodziny. Raczyńscy, Rzepeccy, Tyszkowscy, Winiarzowie, Krechowscy, Walewski, Napadiewicz de Więckowscy, na tle historii polskich Kresów od XVII do XX wieku”, „Dzieje Bałkanów”, seria: „Polityka. Pomocnik Historyczny”, Polityka (wyróżnienie dla wydawcy).

Zobacz: Smak drogi. Podróże chorwackiego romantyzmu (1839–1860)

Fot. Dominik Kałasz

 

 Zapisz się