Język
Nawigacja mobilna Strona główna

(Re) Konstrukacja przeszłości

(Re) Konstrukacja przeszłości

 

W najnowszym wydaniu ArtPapieru z 15.06.2020 ukazała się recenzja Konrada Kopela książki Ku przeszłości! René Guénon, Julius Evola i nurty tradycjonalizmu. Studium z filozofii kultury autorstwa Marka Jedlińskiego. - Trzeba oddać autorowi, że jest badaczem konsekwentnym i zdyscyplinowanym. Omawiając kolejne zagadnienia pojawiające się w pracach przytoczonych myślicieli takie jak kryzys kultury europejskiej, podejście do nauki, technicyzacji czy seksualności, trzyma się obranego sposobu konstruowania wywodu. Wyznacza trzon wspólny dla wymienionych filozofów, a następnie rozbudowuje go o ujęcia bardziej zniuansowane – pisze Konrad Kopel.

ArtPapier to internetowy dwutygodnik kulturalny o profilu recenzyjno-informacyjnym wydawany w Katowicach od 2003 r. W osobnych działach tematycznych (Idee, Literatura, Sztuka, Muzyka, Film, Teatr, Poezja, Komiks) "artPapier" prezentuje aktualności kulturalne w formie recenzji, felietonów, wywiadów czy obszernych relacji ze spotkań kulturalnych.

Link do recenzji: ArtPapier 12/2020

Zobacz książkę: Ku przeszłości! René Guénon, Julius Evola i nurty tradycjonalizmu. Studium z filozofii kultury

 

 Zapisz się