Język
Nawigacja mobilna Strona główna

„Przesilenie. Budujmy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami“

„Przesilenie. Budujmy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami“

 

W dniach 20 – 22.09. 2022 r. odbędzie się w Poznaniu XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny.

Zjazd jest kontynuacją pięknych i długich tradycji organizowania regularnych spotkań naukowych polskiego środowiska pedagogicznego. Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem:

„Przesilenie. Budujmy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami“

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oraz Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przygotowując koncepcję Zjazdu, kierowali się dwoma ważnymi dla pedagogiki założeniami. Po pierwsze, przekonaniem o trwałym osadzeniu edukacji we współczesnej kulturze. Osadzenie to sprawia, że teoretyczny namysł i empiryczne badania pedagogiczne muszą brać pod uwagę aktualny stan kultury w jej wymiarach globalnym, państwowym, lokalnym, a także w świecie życia każdej osoby i relacji międzyosobowych. Myśl i działania pedagogiczne nie rozwijają się w rezerwacie, ale w świecie pełnym realnych napięć i niepokojów. Po drugie, o społecznej misji pedagożek i pedagogów, wyrażającej się w zaangażowaniu na rzecz jednostek oraz grup stających wobec rozmaitych kulturowych wyzwań. Zaangażowanie w tym przypadku oznacza zajęcie takiego stanowiska, które chroni godność człowieka, przyczynia się do jego rozwoju, a także buduje lepsze życie w nim i w jego otoczeniu.

WN UAM z okazji Zjazdu przygotowało specjalne stoisko z publikacjami z kategorii pedagogiki, psychologii  w bardzo atrakcyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy!

Więcej: XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny w PoznaniuZapisz się