Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919–1939

Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919–1939

II tom edycji serii Źródła do Dziejów Uniwersytetu m. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiera teksty protokołów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego za okres działalności uczelni od 4 IX 1925 do 7 VII 1931 r. Protokoły obejmują okres sprawowania władzy rektorskiej przez kolejnych profesorów: Ludwika Sitowskiego (zoologa), Jana Gabriela Grochmalickiego (zoologa), Edwarda Lubicz-Niezabitowskiego (lekarza i zoologa) oraz Stanisława Wincentego Kasznicę (prawnika). Edycja źródłowa pokazuje proces organizacji i funkcjonowania Uniwersytetu oraz jego rozwoju w kolejnym okresie funkcjonowania w latach 1925-1931. Kolejny tom wydawnictwa wpisuje się w obchody Jubileuszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem publikacji jest ukazanie dziejów Uniwersytetu Poznańskiego w świetle źródeł archiwalnych. Równie ważne jest także upowszechnienie i zabezpieczenie najstarszych archiwaliów do dziejów UP dla przyszłych badań nad historią UAM oraz nad dziejami innych uniwersytetów poznańskich powstałych po II wojnie światowej na bazie wydziałów Uniwersytetu, takich jak: Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Akademia Wychowania Fizycznego. Opracowanie tomu II: Anna Domalanus, Irena Mamczak-Gadkowska, Monika Sak, Aleksandra Wysokińska.

Zobacz książkę: https://press.amu.edu.pl/pl/protokoly-posiedzen-senatu-uniwersytetu-poznanskiego-1919-1939-tom-ii-4-ix-1925-7-vii-1931.htmlZapisz się