Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Promocja książki „Rzymskim szlakiem Sarbiewskiego”

 Promocja książki „Rzymskim szlakiem Sarbiewskiego”

 

5 września 2023 roku o godz. 17.00 w Loży Masońskiej pałacu Pod Blachą przy Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się promocja książki „Rzymskim szlakiem Sarbiewskiego” autorstwa Aleksandra Wojciecha Mikołajczaka i Rafała Dymczyka.

Promocję poprowadziła Teresa Kaczorowska. Fragmenty książki czytał Zbigniew Grochal. Wydarzenie uświetnił również występ artystyczny nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej w Płońsku.

Książka jest efektem innowacyjnego projektu badawczego, który jest wynikiem współpracy UAM, marki Audi i Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.

Literaturoznawcza monografia zawiera opracowanie łacińskiej elegii Iter Romanum [Droga rzymska] jezuickiego poety Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595–1640). Jej treść obejmuje krytyczną edycję tekstu łacińskiego oraz jego nowy przekład opatrzony komentarzem egzegetycznym. Monografia metodologicznie wpisuje się w najnowszy nurt badań literackich, wykorzystujących narzędzia poststrukturalistycznej analizy, jest też próbą zastosowania w neolatynistyce środków wyrazu nowej narratywności. Autorzy posługują się zatem nie tylko tradycyjną narracją werbalną, lecz także w dużej mierze narracją ikonograficzną. Istotnym novum formalnym jest zestawienie tekstu naukowego z dopełniającą go warstwą eseistyczną, stworzoną przez dziennikarzy, którzy odbyli współcześnie podróż śladem Sarbiewskiego i zanotowali swoje wrażenia z tych samych miejsc widzianych 400 lat później.Zapisz się