Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Jak wyjaśnić obraz?

Jak wyjaśnić obraz?

 

Miło nam poinformować, że Komitet Nauk o Sztuce PAN przyznał nagrody za wybitne osiągnięcia w zakresie nauk o sztuce za 2022 r.
W kategorii historii sztuki – nagrodę otrzymał Stanisław Czekalaski za książkę „Jak wyjaśnić obraz? Metodologiczne tropy historii sztuki w epoce Ernsta H. Gombricha”, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022.

O książce:
Książka przynosi syntezę problematyki metodologicznej historii sztuki jako dyscypliny, która w XX wieku za jedno ze swoich naczelnych zadań obrała metodyczne i obiektywne wyjaśnianie obrazów. Od czasu wyodrębnienia nauk humanistycznych w metodologii W. Diltheya najwybitniejsi historycy sztuki próbowali umocnić jej pozycję wśród tych nauk przez oparcie się na rygorach naukowego obiektywizmu i empiryzmu, ścisłości i poprawności, sprawdzalności i poznawczej pewności, których wzorzec wyznaczały nauki przyrodnicze.

Zobacz książkę: Jak wyjaśnić obraz? Metodologiczne tropy historii sztuki w epoce Ernsta H. Gombricha

Zobacz: Konkurs o Nagrodę Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuceZapisz się