Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Dorosłość osób wychowywanych w rodzinie alkoholowej

Dorosłość osób wychowywanych w rodzinie alkoholowej

 

Autorka przedstawia podstawy teoretyczne oraz wyniki badań własnych związanych z funkcjonowaniem DDA, charakteryzuje poszczególne osoby tworzące rodzinę alkoholową oraz rodzinę taką jako całość. Przedstawia analizę postrzegania przez dorosłe dzieci alkoholików swojego funkcjonowania w różnych relacjach społecznych, a przede wszystkim ich ocenę otrzymanego wsparcia społecznego i obszarów, w których wciąż oczekują pomocy.

Zobacz książkę: Dorosłość osób wychowywanych w rodzinie alkoholowej. Wsparcie społeczne oczekiwane i otrzymywaneZapisz się